Община Провадия кани гражданите на обществено обсъждане

Община Провадия кани гражданите на обществено обсъждане

Публичното обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г. ще се проведе на 11.06.2020 год. от 17.30 часа в зала 119 на Община Провадия.

Становища по годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 год. могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане на адрес: 9200, град Провадия, ул.“Дунав“ №39

Отчетът е на разположение на желаещите да се запознаят на интернет страницата на общината – www.provadia.bg, меню Общинска администрация, Бюджет.”

Подобни новини

Вашият коментар