Започват ремонт на хижата в с. Ягнило

Започват ремонт на хижата в с. Ягнило

На 16.06.2020г. бе открита строителна площадка и определeна строителна линия за обект: „Основен ремонт на хижа с.Ягнило-спални помещения и коридор” в имот 87206.400.5 по КК на с.Ягнило, община Ветрино, Област Варна, идентичен на ПИ400005, по КВС на с.Ягнило, община Ветрино, Област Варна, слой „Лесо”, отдел 6, подотдел „1” и „В” по Горскостопански план от 2014г. на ТП ДГС Провадия.

Хижата след ремонта ще разполага с:

1 етаж – Коридор

Баня + WC

Спалня №1

Спалня №2

2 етаж – Коридор

Баня + WC

Предверие

Спалня №1

Спалня №2

Спалня №3

Баня + WC

Склад за спално бельо

Баня + WC

Подобни новини

Вашият коментар