Общинския пазар в Провадия ще бъде изцяло с нов облик

Общинския пазар в Провадия ще бъде изцяло с нов облик

На 08.06.2020 г. е обявено публично състезание по Закона за обществените поръчки с предмет:

“Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект “Ремонт, реконструкция и обновяване на облика на Общински пазар – град Провадия”

Участника, който спечели ОП ще трябва да изготви ПУП и инвестиционен проект, на който при строителството да упражни авторски надзор.

Според наша информация основните изисквания са пазара да бъде със закрита част, да има паркинг за автомобили, улицата до пазара да бъде превърната в пешеходна алея, да има модерни тоалетни за клиентите и много зелени площи.

Очаквайте подробности за изискванията, които дават първоначална представа за бъдещата визия на пазара, на страницата Провадийски глас.

 

Подобни новини

Вашият коментар