Интернет пазарът у нас гони 1 млрд. лева

Интернет пазарът у нас гони 1 млрд. лева

Приходите от радио и телевизия също растат макар и с намаляващ брой на доставчиците

Пазарът на пренос на данни и достъп до интернет през 2019 г. продължава възходящия си ход, като приходите през миналата година са се увеличили с 12.5% до над 998 млн. лева. Абонатите на фиксиран достъп до интернет се увеличават с 5.7%, а тези на мобилен достъп – с 5.1%, става ясно от проекта за Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщения (КРС), даден за преглед на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).
Фиксиран и мобилен интернет у нас през миналата година предоставят общо 686 компании, което е с две повече от 2018 г.
Лидери при фиксирания достъп до интернет са БТК, А1 и Булсатком. На база брой абонати техните пазарни дялове са съответно 27.2%, 26% и 8.4%, а на база приходи съответно 21.1%, 17.6% и 10.3%.
В сравнение с предходната година лек ръст отбелязва БТК за сметка на А1 и Булсатком. Най-предпочитаният вид фиксиран достъп до интернет в България продължава да бъде чрез влакнесто-оптични мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C), чийто дял се увеличава до 64.1% за сметка на CATV достъпа с 15.2%, предоставяния единствено от БТК xDSL достъп със 7% и LAN достъпа с 4.5%.
Над половината (54.9%) от потребителите на фиксиран широколентов достъп ползват високоскоростен достъп със скорост на даунлоуд от международното пространство от 30 Mbps до 99.99 Mbps.
По отношение на мобилния достъп до интернет лидери са трите телеком оператора БТК, А1 и Теленор, като на база брой абонати А1 изравнява дела на БТК от 34.1%, докато Теленор е с 31.8% пазарен дял.
Броят на абонатите на мобилен достъп до интернет чрез LTE отбелязва ръст от 13.7% спрямо предходната година, с което делът на тези абонати в общия брой абонати на мобилен достъп достига 61.8%.
„КЗК счита, че повишаването на качеството и скоростта на предлагания достъп до интернет и пренос на данни, наличието на различни технологии за предоставяне на достъп до интернет и на голям брой участници на пазара, показват наличие на конкуренция на пазара“, заключава докладът.
Радио и TV 
Приходите от разпространение на радио и телевизионни услуги през 2019 г. също расте – с 5.1% спрямо 2018 г. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно се увеличава с 0.1% спрямо предходната година до 2.03 млн. абоната. Според доклада увеличението се дължи на нарастване на приходите от IPTV и кабелна телевизия.
Любопитното е, че броят на фирмите, предлагащи такива услуги, обаче намалява. Спадът на годишна база е 2.4%, като през 2019 г. доставчиците вече наброяват 247.
Въпреки проблемите си Булсатком остава лидер на пазара. Компанията обаче регистрира спад от 2.8 процентни пункта в дела на база брой абонати и 3.2 процентни пункта в дела на база приходи. Все пак запазва водещите си позиции с 36.3% пазарен дял по брой абонати и 36.7% на база приходи.
Булсатком изпадна в тежко състояние през 2016 г., когато започна да се затруднява в изплащането на заем от 85 млн. евро. Сътресенията за компанията продължиха с оттеглянето на единия съосновател Максим Заяков. Сега с неговото име пък се свързва очакването за раздвижване на пазара – на 1 юни тази година стартира новият конкурентен телевизионен доставчик Neosat, който ще ползва българският геостационарен сателит BulgariaSat 1.
Иначе към момента на второ и трето място по пазарен дял са А1 и БТК съответно с 25% и 24.1% дял по брой абонати и 28.5% и 20.7% на база приходи.
Данните за дяловете на абонатите по платформи в общия брой абонати показват, че сателитната телевизия, въпреки спада от 3.2 процентни пункта спрямо предходната година, остава най-предпочитана с 47.5% дял, следвана от кабелната телевизия с 27.2%. На трето място е IPTV с 25.3%, която обаче бележи ръст от 3.5 процентни пункта.

Подобни новини

Вашият коментар