Съдът във Варна спря производството по дело, образувано по жалба на Филчо Филев

Съдът във Варна спря производството по дело, образувано по жалба на Филчо Филев

Административен съд – Варна спря производството по адм. д. № 1362 по описа на Административен съд Варна за 2020 г.  и отмени насроченото за 1 юли 2020 г. съдебно заседание, съобщават от пресслужбата на институцията.

Производството бе образувано по жалба от Корнелия Нинова в качеството й на Председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия и представляваща Коалиция от партии “БСП за България“, чрез Филчо Кръстев Филев и Анатоли Стоянов Атанасов срещу  Решение №253/11.06.2020 г. на ОИК Провадия, относно отказ за прекратяване на пълномощията на Жоро Илчев като кмет на Община Провадия, избран с Решение № 242-МИ/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Провадия.

В жалбата се твърди, че при избирането на Жоро Илчев за кмет на Община Провадия на 4 ноември 2019 г., той е осъществявал търговска дейност като съдружник и управител на Пожарна техника ООД и се сочи несъвместимост по смисъла на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, като е налице необходимост в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати (съгласно чл. 41, ал.3), съответно от приемането на решението на Общинския съвет, избраният за кмет Жоро Илчев да предприеме необходимите действия не само за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност в търговското дружество, но и да уведоми писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

С определение от 28 май 2020 г. Конституционният съд на Република България е допуснал до разглеждане по същество искане на тричленен състав на ВАС, като го е приел за допустимо (КД №5/2020 г.),  съдържащо искане за установяване на противоконституционност на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА, който гласи: “Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно: при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3“. Приел е за допустимо и искане на 63-ма народни представители от 44-то Народно събрание (КД №6/2020 г.), съдържащо  искане с идентичен предмет и е обединил двете дела  за съвместно разглеждане и решаване.

В резултат съдът констатира, че разглеждането на производството по адм. д. 1362/2020 г. по описа на Административен съд – Варна, относно отказа за прекратяване на пълномощията на Жоро Илчев като кмет на Община Провадия, е пряко свързано с решението на Конституционния съд и спря производството по делото, до приключване на конституционно дело №5/ 2020 г. и конституционно дело №6/ 2020 г.

Определението не подлежи на обжалване.

Филчо Филев и ординареца му Анатоли Атанасов не можаха да измислят нищо, след като на предните сесии на общински съвет се заяждаха с предложенията за развиването на Провадия чак до зачервяване.

Напънаха се за последно и измислиха жалба за отстраняването на кмета инж. Жоро Илчев, че не бил излязал от фирмата си. Само, че ако си бяха направили труда щяха да разберат, че Жоро Илчев по лични причини е напуснал фирмата си още през лятото на 2019-та г., няколко месеца преди изборите.

Явно Филчо и Анатоли, като Дон Кихот и Санчо Панса си живеят в собствен свят и си мислят, че все още управляват Общината, като диктуват дневния ред и типично за тях да не правят нищо за Провадия.

И единственият им приоритет е да пречат и да саботират. За да вземат отново властта и отново да не правят нищо!

 

Подобни новини

Вашият коментар