Временни противоепидемични мерки са въведени на територията на община Ветрино

Временни противоепидемични мерки са въведени на територията на община Ветрино

Временни противоепидемични мерки са въведени на територията на община Ветрино. Това съобщиха за Радио “Фокус” – Варна от пресцентъра на общината. До 15-ти юли кметът на Ветрино е въвел следните мерки за жителите на общината.

Преустановят се присъствените учебни занятия в центровете за

подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във

висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

Присъствието на деца, на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с

тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито, могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най – малко през 1 седалки или при спазване на физическа дистанция от 1,5м.

При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5м..

Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия на танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/, могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито /читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и др./ при спазване на физическа дистанция от 1,5м.

Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, както и работата на дискотеките и нощните заведения следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия капацитет на обектите на закрито и открито.

Забраняват се посещенията на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед РД-362/1.07.2020г.

Кметовете на населените места и органите на МВР оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредителните мерки.

Подобни новини

Вашият коментар