Филчо не можа да попречи на гласуването за подмяна на старата дограма с нова на училището в Житница

Филчо не можа да попречи на гласуването за подмяна на старата дограма с нова на училището в Житница

Бюджета на Провадия при новото управление и изпълнението му са много добри. Комунистите Филчо Филев и Анатоли Атанасов – Кивито не успяха да го омаловажат

На последната сесия на общинския съвет в Провадия кмета на общината д.т.н.инж.Жоро Илчев-поиска актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи за 2020г.

Предложението и отчетите на бюджета бяха публикувани на сайта на общината за запознаване. Актуализацията е в насока отпускане на 15000лв. за подмяна на дограма на училището в село Житница и пренасочване на средства от Дейност „Други средства по жилищно строителство благоустройство и регионално развитие“ за ремонт на подлезите в гр. Провадия.

Основно училище „Христо Ботев“ с. Житница започва просветната си дейност преди почти 100 г. Приема първите си ученици през далечната 1928г. От тогава до сега в него учат деца от село Житница и село Манастир. Само част от дограмата е сменена през 70-те години на миналия век. Настоящата дограма в едната си част е над 90 годишна, а в останалата – 50 годишна. Належащата й смяна мотивира новия кмет на общината д.т.н.инж.Жоро Илчев да откликне положително на искането на директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Житница и да предложи през юнската сесия актуализация на бюджета и списъка за капиталови разходи за 2020г.

В придобития като общински съветник заядлив стил, бившия кмет на Провадия Филев в тази ясна и мотивирана точка от дневния ред, типично започна с въпросите си. На въпросите, които ПРОВАТОН ще цитира веднага в по – долния абзац се оказва, че общинския съветник от БСП Филчо Филев знае отговорите. Явно, само така – за спорта си пита.

Изказване на Филчо Филев: „Уважаеми общински съветници, Уважаеми съграждани, Г-н председател, Г-н кмет, Тъй като докладната записка е актуализация на бюджета на община Провадия за 2020, въпросът ми е – Как се движи изпълнението, към края на месец май, на бюджета в приходната му част? Има ли изоставане? Какво е изоставането? Защото касовото изпълнение го има на страницата на общината, но не знам колко човека са го прочели.

Вторият ми въпрос е – Каква е наличността в дейност „Чистота“, към понеделник плюс минус 1000 лв.? Трябва да я знаете.“

Две неща не стават ясни, да зададем и тук два въпроса – Първия: Два пъти е използвана думата „изоставане“, като бивш кмет два мандата Филев трябва да се е научил да разчита касовото изпълнение на бюджета, оттук въпроса – Като задава този въпрос смятал ли е Филев, че има изоставане в изпълнението на бюджета? Втория: Що ли толкова се тревожи колко човека били прочели касовото изпълнение, да не би да се тревожи, че има „изоставане“ което малко хора са го прочели? (и така на сесия да изтъкне този факт).

Автоматичния отговор на Катя Пеева-нач.-отдел „Ф и Б“:„Уважаеми г-н председател, Уважаеми общински съветници, Тъй като в тази докладна не бяха обект приходите, сега, като приключим с тази докладна, ще се качим горе да вземем информацията и ще ви бъде предоставена.“

Така главната счетоводителка на общината тръгва по време на сесия да вземе отчета и да даде отговор веднага на питащия за „изоставането“. Какво се оказва? – ПРОВАТОН цитира отговора даден на юнската общинска сесия:

Изказване на Катя Пеева – директор на дирекция „Ф и Б“: „Уважаеми г-н председател, Уважаеми съветници, Относно питането на г-н Филев за постъпленията в приходната част към 31.05.2020г. В частта на имуществените данъци имаме изпълнение 51,33%. В частта на неданъчните приходи имаме 49,94%. Изкарали сме подробна информация, относно приходите. Наблюдава се явлението във връзка с пандемията, относно постъпленията в детските градини. На пазарите също има намаляване на приходите. Това е заради ограничаване на мерките. Относно наличността на дейност „Чистота“, приходите към 22.06.2020г. са 587 664,71 лв. Разходите 605 620,56 лв. Внесеният ДДС „Чистота“ 66 722.79лв. Остатък към 22.06.20г. е 1 009 903,89 като в тази сума е 500 000 лв. на депозит.“

Равносметката – много добро изпълнение на отчета, а за време което е обременено от пандемия е отлично. За никакво „изоставане“ не може да става дума, още повече, че няколко дни по – рано  самия Филев казва на обществено обсъждане „чета за страната, че има 40% несъбираемост на местните приходи“. Ей така, за спорта да се говори нещо, да се пита за някакво „изоставане“ и ако не се отговори веднага ще бъде омаловажено едно отлично изпълнение на местен бюджет по време на пандемия.

В края на краищата Филев след още няколко изказани на микрофон в залата разсъждения признава: “Добър е. Не мога да си изкривя душата. Към момента има много добро изпълнение на приходите.“

Ние многократно ви информираме, че явно основната задачка на комунистите Филчо Филев и Анатоли Атанасов – Кивито е да се заяждат, да губят времето на администрацията, на кмета, на ръководството на Общината, на провадийци и най-лошото което правят (дали го осъзнават?), е че ОТ ЗЛОБА И ЗАВИСТ ПРЕЧАТ НА РАЗВИТИЕТО НА ПРОВАДИЯ!

А във всички тези полит-бюрократични хватки се изгуби важното – една 92 годишна дограма на едно местно училище ще бъде подменена с предвидени и отпуснати средства!

ПРОВАТОН

 

Подобни новини

Вашият коментар