МИГ Аксаково –  Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО

МИГ Аксаково – Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО

МИГ “Аксаково – Девня” – пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и неправителствен сектор.

С този първи епизод стартираме нашата рубрика посветена на Местните инициативни групи. С нея искаме да Ви представим как тези общности работят за подобряване качеството на живот и създаването на бъдеще в селските райони, изградено върху развитието на предприемачеството, социалните дейности и инфраструктурата. Ще видите успешно изпълнени стратегии за развитие на инициативи по подхода Водени от общностите местни групи, които са финансирани по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Днес ще ви запознаем с МИГ Аксаково- Девня, която успешно работи на територията на общините Девня и Аксаково от 2011 г. През новия програмен период МИГ-ът защитава стратегията си и получава близо 6 млн. лева, като половината от тях са по Програмата за развитие на селските райони. До момента са направени повече от 12 приема и стратегията се реализира с успех.

Подобни новини

Вашият коментар