АПИ отвори офертите за строителен надзор на 90 км от „Хемус“

АПИ отвори офертите за строителен надзор на 90 км от „Хемус“

Общата стойност на поръчката е 21.4 млн. лв. без ДДС, като е обособена в три лота

Агенция „Пътна инфраструктура“ отвори офертите за строителен надзор на 90 км от магистрала „Хемус“, за което избраните фирми и обединения ще получат общо 21.4 млн. лв. без ДДС. Става въпрос за отсечката между 222-ри и 310-ти километър – след връзката с пътя Русе-Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово-Буховци.

Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции.

Обособена позиция №1 е за надзор при строителството на Участък 7 от АМ „Хемус“, който е с дължина 43.6 км. Той започва при 222-ри км след пресичането на автомагистралата с път I-5 Русе-Велико Търново и завършва при 265-ти км при пресичането с път II-51 Бяла-Търговище. Индикативната стойност за обособената позиция е 10.5 млн. лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:

 • ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
 • „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „ПИИ ИНЖЕНЕРИНГС“, в което участват: „ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД и „КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС“ ЕООД.

Обособена позиция №2 е за осъществяване на надзор при строителството на Участък 8 от АМ „Хемус“, който е с дължина 33.5 км. Отсечката е от пресичането с път II-51 Бяла-Търговище до връзката с път II-49 Търговище-Разград. Индикативната стойност за обособената позиция е 8.04 млн. без ДДС.

Отворените оферти са на:

 • ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
 • ДЗЗД „Консултанти АМ Хемус 2020“, с участници: „Трансконсулт – БГ“ ООД, „РУТЕКС“ ООД и Пътинвест-инженеринг“ АД;
 • „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД.

Обособена позиция №3 е за надзор при строителството на Участък 9 от АМ „Хемус“, който е с дължина 11.9 км. Той започва от пресичането с път II-49 и завършва при изграждащия се в момента участък Белокопитово-Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102). Индикативната стойност за обособената позиция е 2.9 млн. лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:

 • „РУТЕКС“ ООД;
 • ОБЕДИНЕНИЕ „УАЙ-ТИ-АЙСИ“, в което участват: „ИПСИЛОН КОНСУЛТ“ ЕООД, България, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ“ ООД България и АЙСИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ООД, Австрия;
 • „Трансконсулт – БГ“ ООД;
 • „Хемус Инвест“ ДЗЗД, в което са: „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД, „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ТРИ ЕС“ ЕООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ИНФРА КОНТРОЛ“ ЕООД;
 • „СТРОЛ – 1000“ АД;
 • „ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

В края на декември 2019 г. АПИ възложи проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи на участъците 7, 8 и 9 от АМ „Хемус“ на държавната „Автомагистрали“ ЕАД. Договорът е на стойност 1.15 млрд. лв. без ДДС.

Подобни новини

Вашият коментар