Селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово минават на воден режим

Селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово минават на воден режим

Селата Доброглед, Зорница и Любен Каравелово ще са на воден режим до средата на септември. Причините се изясняват в момента, но факт са драстично намалелите запаси във водоемите, от които се снабдяват, след сухата зима, както и остарялата водопроводна мрежа, по която загубите на воден ресурс са почти наполовина. Дебитът е драстично намалял и е възможно да има и неоткрита все още авария. Това съобщи за Радио Варна заместник-кметът на община Аксаково инж.Красимира Дянкова.Повод за репортерската проверка беше жалбата, която жители на Доброглед са изпратили до ВиК-Варна, община Аксаково и до редакцията на Радио Варна (вж.факсимиле в галерията).

Ограничения на потреблението започват от понеделник

Заповедта за водния режим ще бъде издадена до края на тази седмица, а ще влезе в сила най-вероятно от понеделник.

Със заповедта ще бъдат въведени ограничения за потреблението на вода – тя не бъде само за питейно-битови нужди, като ще се забрани ползването и за градинско напояване, миене на автомобили и т.н. Не сме включили лимити за ползване, поясни Дянкова.

Засегнати ще са най-малко 2 300 човека

В Доброглед отдавна не е имало режим на водата, защото преди 10-т години изградихме допълнителен водоем за акумулиране на водни количества, съобщи заместник-кметът на Аксаково.

За село Зорница има миналата година е подписан договор за изготвяне на проекти и подмяна на довеждащите водопроводи, към днешна дата проектите са готови и е издадено разрешение за строеж, който ще започне най-вероятно през септември, каза още Дянкова.

За Любен Каравелово, което е най-голямото от трите села и е с над 1 700 жители, през последните две години е бил подменен изцяло довеждащия водопровод от каптажите до водоема на селото, който е с дължина 2 км.

Подобни новини

Вашият коментар