Регистрацията и плащането на годишна такса за куче е задължителна, напомнят от Община Ветрино

Регистрацията и плащането на годишна такса за куче е задължителна, напомнят от Община Ветрино

Община Ветрино припомня, че съгласно чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.37 от Закона за защита на животните и чл.7 от Наредбата за защита на животните, овладяване популацията на безстопанствените кучета, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината, собствениците на кучета са длъжни:

1. Да регистрират кучето си при ветеринарния лекар.

2. Да регистрират кучето си в Общинска администрация – Ветрино и да заплатят такса от 5,00 лева за притежаване на куче. Таксата се заплаща ежегодно.

Административната регистрация се извършва в Община Ветрино след представяне на следните документи:

– Декларация за притежаване на куче – по образец (Приложение №1).
– Копие на страниците на ветеринарномедицинския паспорт с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар.

– Копие на документ, издаден от специализираните инстанции (ТЕЛК, БЧК и др.), за освободените от такса кучета.

От заплащане на такса за притежаване на куче се освобождават собствениците на:

1. кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7.кучета с поставен микрочип за първата година от тяхното регистриране.

Подаването на декларация за притежаване на домашно куче е задължително, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или е от категориите освободени от заплащане на такса.

Нарушителите ще се глобяват с 200 лв.

ВАРНА новини

 

Подобни новини

Вашият коментар