Г-н Илчев, не посягайте с лека ръка на децата на Провадия! Те не заслужават това

Г-н Илчев, не посягайте с лека ръка на децата на Провадия! Те не заслужават това

Колкото и лош кмет да беше Филчо, никога не посегна на децата на Провадия! Пет дневен срок дал кмета Жоро Илчев на ФК Атлетик Провадия да напуснат помещения в Градския стадион. “Г-н кмете, г-н Илчев, не посягайте с лека ръка на децата на Провадия. Те не заслужават това.” 

На 22 май /петък/ т.г. кмета Жоро Илчев издава, одобрява и подписва документ, който касае по – нататъшната спортна активност през 2020г. на Футболен клуб Атлетик Провадия. В клуба освен мъже и ветерани тренират деца и юноши, чиято физическа подготовка и здраве трябва да е сред основните приоритети на управниците в Провадия.

Документа гласи:

„До Петър Милков Петров
Председател на Футболен клуб „Атлетик Провадия“

В срок до 27.05.2020 година /сряда/, следва да освободите помещенията в сградата на Градски стодион „Бойчо Желев“ гр.Провадия, заемани от ръководения от Вас футболен клуб. Ключовете на помещенията и дистанционните за Сигнално – охранителната система /СОТ – а/, да се предадат на г-н Станимир Станков, старши специалист в Дирекция „Хуманитарни дейности“ на 28.05.2020г.
С уважение: д.т.н.инж. Жоро Илчев кмет на Община Провадия“

Да виждате обяснения или мотиви защо? Тона на писмото е заповеден – петък се издава до сряда трябва да се изпълни.

Между петъка и срядата е и светлия празник 24 МАЙ, на който и кмет, и хуманитарните му дейности свидетелстват ангажираност към деца, ученици и техните преподаватели. Надали хуманитарните от общината делят треньорите от просветната дейност, надали са последователи на мантрата, че физическото възпитание на деца и подрастващи не е важно.

След 22 май сряда сред една част от спортните среди на Провадия и родители на спортуващи деца има тревожно оживление и последва ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

„Днес 25.05.20 г. от 17.30 ч. ръководството на клуба организира извънредна среща с всички треньори и състезатели на клуба/мъже, юноши, деца, ветерани/ и родителите на децата, която ще се състои на градския стадион!“

На извънредната среща едно друго писмо на кмета, от ранния му кметски период /ноември 2019г. – шест месеца по – рано/ се дискутира, чете и разнася от ръка на ръка.

В това писмо Жоро Илчев е писал пак писмо на футболния отбор, в което казва: „…можете да ползвате безвъзмездно базата на Градски стадион „Бойчо Желев“…за учебно – тренировъчна дейност на ръководения от Вас СНЦ“ФК Атлетик Провадия“.

На извънредната среща на треньори, спортисти и родители на деца решават, че без мотиви да бъде затруднено спортуването на над 100 деца е неправилно и формулират следното изявление до кмета, прочетено на сесия на общински съвет:

„На 25 май се запознахме с писмо на кмета на община Провадия с изходящ №РД9100-752 от 22 май 2020 година адресирано до футболен клуб „Атлетик” Провадия. С писмото си кметът разпорежда в срок до 27 май, тази година, футболният клуб да освободи помещението, в което се съхраняват спортните пособия, необходими за провеждане на тренировките на децата ни и да се предадат ключовете на служител от общината.

Въпросът ни е – Какви са мотивите на кмета над 100 деца, нашите деца, да спра да спортуват? Ние родителите желаем, лично кметът, да обясни на нас и на нашите деца, какви са причините за това? На всички ни е ясно, че без спортни пособия децата и треньорите няма как да провеждат тренировъчна дейност. Което автоматично означава, че тя ще бъде прекратена.

Всички знаем, че спорта няма конкуренция с това, което може да даде на децата. Осигурява добро здраве. Укрепва волята и учи на желязна дисциплина. Децата се въоръжават с решимост за успех и екипен дух.

Децата, спортуващи във футболен клуб „Атлетик” Провадия, са трикратни шампиони на организирани турнири през 2017, 2018 и 2019 година. Всичко това е много положен труд и усилия, и ние им дължим респект и уважение. Те имат хъс и воля, желание да спортуват и побеждават, а ръководството и треньорите на футболен клуб „Атлетик” им предоставят тази възможност.

Г-н кмете, не посягайте с лека ръка на нещо градено с много труд през годините и показало достойни резултати.

Децата на Провадия не заслужават това.”

Кмета, естествено, не обяснява нищо на децата лично. Вместо него Бисер Денев прочита няколко общи приказки от името на кмета и обяснение в едно изречение „Това се налага, поради предстоящ ремонт на помещенията.“. Кратко, тъпо и ясно.

И да не се забравя, че в края на краткото обяснение призовава към диалог. Диалог иска кмета, диалог, който е пропуснат в петдневния срок даден за освобождаване на помещенията от спортуващите.

Това, което общинската администрация прави с пари на данъкоплатците и за което получава заплата /вкл. кмет/ и това, което същата администрация не може да направи, въпреки, че им се плаща ежемесечно даже и когато не може да си изпълнят ангажиментите, някой път се прави от тези, които после са изгонени, обидени или охулени с критика.

Два месеца преди да бъдат изгонени от помещенията си на стадиона от ФК “Атлетик-Провадия” организираха пролетно почистване на градския стадион на 01.03.20 г. от 09.00 ч.

На благотворителното начинание се отзоваха състезатели, родители на спортуващи деца и граждани.

Източник: Провадийски глас

Заглавието е на ПРОВАТОН

Подобни новини

Вашият коментар