С футболен мач откриха изграденото с европейски средства игрище в Дългопол

С футболен мач откриха изграденото с европейски средства игрище в Дългопол

С приятелска среща между детските отбори на ФК “Камчиец” – гр. Дългопол, и ФК “Атлетик” – гр. Провадия, през изминалия уикенд бе открито новото футболно игрище в Община Дългопол. То е построено по проекта „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на инвестицията е 97 482.76 лв. Бенефициент е Община Дългопол.

По проекта е изградено модерно футболно игрище с размери 20 на 40 метра с теренни ивици (зони) за безопасност. Площадката разполага с две трибуни с по 54 места всяка, положено е изкуствено тревно покритие. Съблекалните и санитарният възел в сградата към игрището са изцяло ремонтирани. Предвидено е и осветление, за да може игрището да се използва и в тъмната част на деня.

Още за проекта четете ТУК!

Подобни новини

Вашият коментар