Всички детски градини и яслени групи в Девня отварят врати на 15 септември

Всички детски градини и яслени групи в Девня отварят врати на 15 септември

Общо 13 групи ще отворят врати в детските градини в Девня на 15-ти септември. Децата са разпределени по следния начин: в Детска градина „Незабравка“ на ул. „Фронтоваци“ № 17 ще отворят врати 4 групи, в ДГ „Детелина“ – на ул. „Капитан Петко“ № 9 „А“, ще има общо пет групи, една от тях е яслена, а 3 групи и една яслена, ще заработят във Филиал „Здравец“ на ул. „Славянска“ № 2 в квартал „Повеляново“. Педагогическият и непедагогическият състав е готов да посрещне всички малчугани в обновените помещения!
🖌️Важно уточнение преди отварянето на градините е, че родителите на децата, които имат прекъсване и не са посещавали сборни групи през лятото, трябва да предоставят бележки с резултати от чревни изследвания, както и да попълнят декларация за информирано съгласие, че не са имали контакти със заразно болни, а членове на семейството не са били заразени с COVID 19. За новоприетите деца изискването е да се представят резултати от пълни изследвания, каквито и досега са се правили при постъпването.
🖌️Във връзка с мерките за безопасност и неразпространение на коронавирусната инфекция, сутрин в детските градини няма да се допуска влизането на придружителите на децата в сградите. Приемът ще се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици. В случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

Подобни новини

Вашият коментар