Във Вълчи дол ще ремонтират НЧ “Димитър Благоев” по проeкт

Във Вълчи дол ще ремонтират НЧ “Димитър Благоев” по проeкт

ПРЕДСТОИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НЧ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-1907” – ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

Предстои сключване на договор с предмет “Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност”. Общата стойност на договора е 450 315,65 лева без ДДС, съответно 540 378,78 лева с ДДС. Поръчката се финансира 100 процента от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 /ПРСР/, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

Подобни новини

Вашият коментар