Красимира Анастасова, кмет на община Долни чифлик: И през тази година не спираме работата по проектите

Красимира Анастасова, кмет на община Долни чифлик: И през тази година не спираме работата по проектите

И през тази година в община Долни чифлик, независимо трудностите, не спираме работата по проектите, които са в различен етап на реализация. Това заяви за Радио „Фокус“ – Варна Красимира Анастасова, кмет на община Долни чифлик. Анастасова посочи настоящата календарна година кметската администрация работи по проекти финансирани по Програмата за развитие на селските райони, по проект „Красива България“, по проекти финансирани от ПУДООС, по проекти от ОПРЧР и такива, които са финансирани от националния и общинския бюджет. Работим и по проекти, финансирани чрез одобрените стратегии от МИГ Долни чифлик-Бяла и МИРГ Долни чифлик-Бяла-Аврен.

„Към днешна дата се изпълняват множество проекти, които са на различен етап от реализация. Работи се по проект за осигуряване на топъл обяд в община Долни чифлик по Oперативна програма за храни или основно материално подпомагане, чийто срок е удължен до 31-ви октомври. Успоредно с това работим и по механизма за лична помощ се обслужват 84 лица с увреждания от цялата община“, каза още Красимира Анастасова .

Тя допълни, че в община Долни чифлик продължава предоставянето на услугите по проект за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства, който е удължен до края на 2020 година.

Продължават да се предоставят и услуги за грижа на възрастни хора по проекти финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и МТСП. Обхванати са 183 лица.

„ Наред с това, приключи изпълнението на проект „Текущ ремонт на ОУ „Христо Смирненски“ с. Гроздьово“ по „Красива България“. Изцяло е обновена фасадата на учебната сграда, изпълнена е топлоизолация по тавани и подмяна на осветлението на втория етаж на сградата. Такъв ремонт не е извършван от откриването на училището.

В процес на изпълнение сме на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в гр. Долни чифлик, финансиран от ПУДООС, с което ще бъде изпълнена в срок директивата на ЕС за закриване на тези депа до края на 2020 г.

В началото на месец септември стартира изпълнението на строително-монтажните работи по проект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Няма как да не се спомене и това, че вече е сключен е договор и предстои избор на изпълнител по проект за „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“ по ПРСР финансиран чрез МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА.

Тук искам да спомена и това, че вече е избран изпълнител и предстои откриване на строителна площадка, след съгласуване на процедурата от управляващия орган, по проект „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“ финансиран чрез МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен

В момента изпълняваме и проект „Зелен кът за отдих в гр. Долни чифлик“ , финансиран със средства от ПУДООС, който ще бъде разположен до сградата на Дирекция Социално подпомагане.

Със средства от общинския бюджет се извършват основни ремонти на уличната мрежа в населените места от общината.

През месец май бе открит общинска фитнес зала, финансирана изцяло от общинския бюджет, която се радва на огромна посещаемост от жителите на гр. Долни чифлик“, каза в заключение Красимира Анастасова.

Десислава ВАСИЛЕВА, Агенция Фокус

Подобни новини

Вашият коментар