Студенти ще разработват проект за промишлена зона в Девня

Студенти ще разработват проект за промишлена зона в Девня

Студенти от специалността „Архитектура“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ получиха задания за изработката на проекти за устройствени планове в новата индустриална територия на Девня, както и на производствени сгради в нея.

Това стана по време на „лекциите на терен“ по дисциплината „Производствени сгради и комплекси“. Те се проведоха в Община Девня, като бъдещите архитекти се срещнаха с кмета Свилен Шитов и главния архитект Симеон Георгиев и се запознаха с плановете за обособяване на индустриална зона край града, съобщи varnanews.net.

Кметът Свилен Шитов разказа за перспективите пред Общината за популяризиране на богатото културно-историческо наследство и за възможностите, които се предоставят на бизнеса в района. „Ще чувате много за Девня, както във връзка с идеите ни за развитие на туризма, така и по отношение на инициативата за Общ устройствен план и обособяване на индустриална зона“, обясни градоначалникът.

Той посочи, че подобно на Пловдив и Варна, градът на голямата химия има нужда от такъв проект, който ще осигури инвестиции и повече работни места, не само за девненци, но и за жителите на цялата област.

Главният архитект на Община Девня Симеон Георгиев разказа за активната работа на общинската администрация в привличането на бизнес инвестиции, както и за реализирането на множество успешни проекти. Според арх. Георгиев, с приемането на плана за улична регулация на съществуващата промишлена зона са изчистени несъответствията, които доскоро създаваха спънки пред бизнеса. Той сподели, че се работи активно и по Общия устройствен план на града, който е на етап предварителен проект.

Студентите получиха покана за стаж в Община Девня, за който могат да кандидатстват чрез проекта на Министерството на образованието и науката „Студентски практики – фаза 2“. Според ръководителя на групата и преподавател в университета, доц. д-р арх. Цвета Жекова, това е добра възможност бъдещите специалисти да се запознаят отблизо с работата на администрацията и да надградят наученото с практика.

Подобни новини

Вашият коментар