МИГ “Девня–Аксаково“ обяви прием по мярка “Подкрепа на предприемачеството“

МИГ “Девня–Аксаково“ обяви прием по мярка “Подкрепа на предприемачеството“

Местна инициативна група “Девня – Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка “Подкрепа на предприемачеството“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 350 000 лева, съобщават от Областния информационен център във Варна.

Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на бизнес, устойчивост на предприятията и осигуряване на заетост на местното население, както и подобряване на производствените процеси и засилване на експортния потенциал на фирмите.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия на територията на местната инициативна група.

По мярката ще се финансират дейности по насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия. Ще бъде давана подкрепа за разработване на дейности в специфични сфери – творчески и културни индустрии, разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, с полагане на грижи и здравеопазване, в това число и социално предприемачество. Предвижда се и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29-годишна възраст, и потенциални бенефициенти на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес, както и на предприятия, разработващи нови продукти и услуги.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 44 006, 18 лева, а максималният – 350 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.12.2020 г.

Подобни новини

Вашият коментар