Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Аксаково“ се удължава до края на годината

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Аксаково“ се удължава до края на годината

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Аксаково“ се удължава до края на годината. Това съобщиха от пресцентъра на Община Аксаково. Със Заповед на министъра на труда и социалната политика е удължено действието на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ до края на годината. Община Аксаково е заявила желанието си пред Агенцията за социално подпомагане за удължаване продължителността на Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Аксаково” до 31 декември 2020 г., като предстои сключване на допълнително споразумение към договора за реализирането му.

Програмата е изцяло финансирана от Агенцията за социално подпомагане и сe реализира на територията на Община Аксаково. Тя се осъществява благодарение на „Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж – Аксаково.

От услугата по предоставяне на топъл обяд ще продължат да се възползват 170 нуждаещи се лица – потребители по проекта, разпределени в трите целеви групи:

– Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

– Уязвими лица, в. т. ч и възрастни над 65 г., без доходи или с доходи под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната.

– Лица с ниски доходи, под линията на бедност определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

Всеки работен ден „Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж – Аксаково доставя до дома на потребителите супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Към момента капацитетът на програмата е запълнен, за включване към списъка на чакащите могат да се обръщат на тел. 089 463 634 – Маргарита Кирилова.

Подобни новини

Вашият коментар