СДС публикува приоритетите си за следващия парламент

СДС публикува приоритетите си за следващия парламент

Съюзът на демократичните сили публикува в сайта си програмата, която партията предлага за работа в следващото, 45-о Народно събрание.

“Светът и България са сковани от пандемията. Тя промени живота ни, пренареди приоритетите и ни принуди да се съобразяваме с нови правила. Сега най-важно е да запазим живота и здравето си. Но трябва да мислим и за социално-икономическите последствия, които вече се очертават с голяма сила. След няколко месеца предстоят парламентарни избори и в СДС смятаме, че е изключително важно всяка партия да представи кои най-важни стъпки за справяне с тежката ситуация ще предприеме в 45-то Народно събрание, за да можем да продължим напред към нормалността и развитието”, се казва в съобщението на “сините”.

“Може би някой ще каже – твърде рано е, точно в момента ли трябва да се занимаваме с това?! Да, сега е моментът. Защото всички отговорни политически сили трябва да имат ясна програма за следващите 4 години и тя да стане достояние на обществото, да предизвика дискусия и да се знае кой какво предлага” се казва още в съобщението на десните.

Ето и някои от основните приоритети на СДС, които ще отстоява в 45-то Народно събрание:

I. Макроикономическа рамка

1. СДС ще работи за ускорен годишен икономически растеж, достигащ 6%. СДС ще търси съгласие с другите политически сили в България за удвояване на БВП в рамките на 10 години.

Тези цели могат да се постигнат след преодоляване на кризата с Covid-19 посредством:

– Максимално облекчаване на условията за стартиране и развитие на бизнеса, както и за привличане на чужди инвестиции;

– Драстично намаляване на бюрокрацията и съкращаване на многобройните разрешителни, лицензионни, регистрационни, съгласувателни, уведомителни и др. режими;

– Значително ограничаване на възможностите за корупция

2. СДС е за балансиран републикански бюджет, т.е. разходите да бъдат равни на приходите (след края на пандемията)

3. СДС ще отстоява размерът на бюджета да не превишава 37% от БВП за съответната година;

4. СДС е за ефективното разходване на бюджетните средства по сектори, а не тяхното ежегодно увеличение;

II. Данъчна политика

1. СДС е за запазване размера на Корпоративния данък и Данъка върху доходите на физическите лица;

2. СДС е за намаляване на Данък дивидент от 5% на 2%;

3. СДС е за намаляване на корпоративен данък печалба за ЕТ от 15% на 12%.

СДС е убеден, че тези мерки няма да намалят приходите в бюджета, а напротив – ще ги увеличат и ще са допълнителен стимул както за чуждестранните, така и за родните инвеститори.

4. СДС е за единна ставка на ДДС и е против увеличаване броя на стоките и услугите, за които се искат по-ниски ставки.

5. СДС ще предложи увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 50 хил.лв. на 100 хил.лв., като се запази възможността за доброволна регистрация и под прага. Това ще намали разходите на малките фирми, както и времето, което отделят за отчетна дейност.

6. СДС е за премахване на авансовия данък печалба, който намалява оборотните средства на фирмите, принуждава ги да теглят кредити и оскъпява техните продукти или услуги

III. Политика по доходите

1. СДС ще работи за ускорено развитие на икономиката, което да позволи удвояване на средните доходи в рамките на 4 години.

2. СДС ще подкрепи ежегоден ръст на минималната работна заплата, след преодоляване на Covid кризата.

3. СДС е за въвеждането на минимална часова ставка.

4. СДС е за запазване размера на вноските за пенсия и здраве.

5. СДС е за отмяна на задължението първите 3 дни от болничните да се плащат от работодателя.

6. СДС е за изравняване на вноските, плащани от работодателя и работника.

7. СДС ще работи за това, през 2-та година от майчинството паричното обезщетение да се определя в размер на 80 на сто от брутното трудово възнаграждение за последните 24 месеца.

IV. Енергетика

1. СДС е против изграждането на АЕЦ Белене, защото рисковете за България (екологични и финансови) са огромни. Това не означава, че сме против ядрената енергетика, ако тя отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност и се развива в неземетръсни райони.

2. СДС е за гарантирана диверсификация на доставките на газ.

3. СДС е за развитието на ВЕИ и за преминаването на въглищните централи на газ. СДС е за ускорено изпълнение на Зелената сделка.

V. Отбрана

1. СДС е за постепенно увеличаване на бюджета за отбрана, до достигане на 2% от БВП, съгласно поетия ангажимент към НАТО, за модернизация на Българската армия, нейното окомплектоване и обучение.

VI. Стратегически цели

1. СДС е за ускоряване на реформите във всички сектори, които се нуждаят от такива, с приоритет здравеопазването;

2. СДС е за ускорено приемане на България в Еврозоната, без колебания и съмнения;

3. СДС ще работи активно по приемането ни в Шенген и отмяната на визите за САЩ, с цел улесняване на българския бизнес и българските граждани;

4. СДС приема интеграцията на Западните Балкани за стратегическа цел, но не за сметка на националните интереси.

VII. Регионална политика

1. СДС е за ново административно делене на страната;

2. СДС е за намаляване броя на общините и утвърждаване на второ ниво на самоуправление;

3. СДС е за финансова децентрализация на общините и оставяне на 25% от Корпоративния данък печалба на фирми, осъществяващи своята дейност в съответната община, съответно и от Данък общ доход на всички, заети в рамките на общината.

VIII. Здравеопазване

СДС определя здравеопазването като стратегически приоритет за следващия парламент, с акцент върху:

• Намаляване на здравните неравенства и регионалните дисбаланси и достъп до здравна помощ за всички.

• Създаване на Здравна карта – преразглеждане на цялата болнична мрежа. Точен анализ къде и какви болници са необходими, за да бъде осигурен достъп до здравна помощ за всички.

• Въвеждане на електронна здравна карта за пациентите

• Подобряване, реновиране или изграждане на инфекциозни отделения или болници там, където е необходимо, съобразно броя на населението.

• Поддържане на леглови фонд като резерв за пандемии, бедствия и аварии- от всички болници, които имат договор с НЗОК.

• Спешна помощ, оборудвана с апаратура, достатъчно медици и линейки във всяка община – достъпна и бърза.

• Изграждане на национална диспечерска система, която да разпределя по компетентност спешните пациенти.

• Задържане на младите лекари в България чрез осигуряване на минимална заплата от 2000 лв., а за специалистите по здравни грижи минимална заплата от 1000 лв.

• Финансово обезпечаване от държавата на специализациите на младите лекари и допълнителни стимули за специалностите с намалено търсене.

• Държавна политика за значително увеличаване броя на българските студенти по хуманна медицина и специалистите по здравни грижи.

• Единен подход при ценообразуването на лекарствата.

IX. Велико Народно събрание

1. СДС е за широк обществен дебат относно свикването на Велико Народно събрание, с цел промени в Конституцията и смяна на модела, наложен от мнозинството на БСП в 7-то ВНС.

2. СДС е за разпускането на ВНС като институт след приемането на съответните промени в сегашната Конституция или приемането на нова.

Подобни новини

Вашият коментар