Топъл обяд за нуждаещи се хора в Община Ветрино

Топъл обяд за нуждаещи се хора в Община Ветрино

В Община Ветрино от месец февруари 2021 г. започва предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Предстои и реконструкция на площада в село Невша, едно от общо десетте села в община Ветрино.

ОЩЕ ЕДИН ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

През втория работен ден от новата година – 05.01.2021г., Димитър Димитров – Председател на УС на МИГ и Зоя Атанасова – Председател на Народно читалище „Нива-1901“ с.Невша, община Ветрино, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Проектът на Народно читалище „Нива-1901“ с наименование „Невша в миналото и сега“ е за закупуване на носии за колективите към читалището и е на стойност 10 039,20 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 05.01.2023г.

Подобни новини

Вашият коментар