Първата по рода си онлайн сесия в Провадия е проведена успешно от Председателя на Общ. съвет Димо Димов

Първата по рода си онлайн сесия в Провадия е проведена успешно от Председателя на Общ. съвет Димо Димов

Буквално в последните дни на 2020г. в Провадия стана факт първата дистанционно проведена сесия на Общински съвет Провадия. Това е първата сесия в историята на местния парламент, която  се състоя онлайн заради усложнената ситуация с COVID-19. Тя бе организирана и проведена от председателя на съвета Димо Димов.

До провеждането й притеснения за възможни рискови ситуации и технически проблеми е имало, споделят технически лица от общината.

Те се оказват напразни!

Техническото изпълнение, подготовката на сесията и осъществяването на онлайн връзка между повече от двадесет лица  се оказват перфектно изпълнени.

За сведение освен 21 на брой съветника обикновено на сесиите присъстват технически секретар на ОбС, технически лица които обезпечават техниката, юристи на общинския съвет, юристи на община Провадия, служители на общината, кметове, заместник кметове, наместници и др.

Преди да открие заседанието на ОбС Провадия, правило за председателя на съвета Димо Димов е да  провери наличието на изискуем кворум. При дистанционното провеждане на заседанието освен проверка, председателя Димов има и задължение да удостовери кворума.

За целта след повикване на името на съветника от председателя Димов, всеки от съветниците трябва да идентифицира участие в заседанието на ОбС Провадия чрез звук и видео. Видеозапис на срещата е направен и той има удостоверително и доказателствено качество.

Видеозаписа ще се приложи към протокола от заседанието и може да се види на интернет страницата на община Провадия, раздел Общински съвет.

В заседанието на Общинския съвет, проведено онлайн, е допуснато и лице което е в отпуск поради  заболяване /болничен/ да участва със съвещателен глас „и да изрази личното си мнение по въпросите, които ще разглеждаме, така че да бъдат взети под внимание всички гледни точки“, се аргументира председателя на общински съвет Провадия Димо Димов известен с толерантността си.

Това заседание на общинските съветници бе последното за 2020г.,  шестнадесетото заседание на ОбС Провадия, което е свикано от Димо Димов и първото което се провежда от разстояние чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници.

 

Подобни новини

Вашият коментар