“Силна Варна” с информационен маратон срещу домашното насилие през 2021г.

“Силна Варна” с информационен маратон срещу домашното насилие през 2021г.

Партньор на ПРОВАТОН стартира кампания от информационни материали и семинари, част от каузата на сдружението с нестопанска цел срещу домашното насилие

Платформата „Силна Варна“ ще представи поредица от информационни материали, част от каузата на сдружението срещу домашното насилие. За целта „Силна Варна“ обединява усилия на специалисти от различни области, сблъскали се с явлението „домашно насилие“ и доброволци в подготовка на „Информационен маратон срещу домашното насилие“. Индикатори, фактори, предпоставки, възможен изход, възможни мерки за защита – тези и други данни, като напр. разкази от първо лице, чуждестранния опит в борбата срещу насилието ще оформят нашия информационен маратон срещу домашното насилие през 2021г.

Маратона срещу домашното насилие през 2021г. започва сега

Какво е домашното насилие?

Накратко: Под домашно насилие се разбира физическо, психологическо или сексуално насилие в семейството или в настояща, или разтрогната връзка.

Как да дефинираме нещото което ни се случва като домашното насилие?

Накратко: Примери за домашно насилие могат да бъдат:

Физическо насилие над деца от родители

Заплахи или психологическо насилие във връзката между партньорите

Преследване от бившия партньор

Сексуално насилие в семейството

Насилие от деца /в по – зряла възраст/ срещу родителите им

Заплаха или налагане на принудителен брак

Има ли фактори отключващи домашното насилие? А има ли предпазващи фактори?

Накратко: Насилието в отношенията има различни причини и се влияе от фактори касаещи индивида, връзката между насилник и жертва, общността и обществото. На всички тези нива има фактори, които насърчават насилието от страна на интимния партньор и фактори, които предпазват от насилието и неговите последици.

Насилието в партньорството винаги възниква от взаимодействието на няколко причини.

Дори да има рискови фактори, насилието от страна на интимен партньор никога не е неизбежно. Не винаги то е задължително да се прояви.

Защитните фактори са особено важни при превенцията. Те могат да предотвратят насилието или да подкрепят засегнатите в справянето с преживяното от тях насилие.

Как да поискаме и получим защита и защитни мерки?

Накратко: Има предвидени законови мерки и процедури. Тази, горните посочени и други теми които пряко засягат домашното насилие ще бъдат представени в маратона ни срещу насилието в информационни статии.

Според изследванията има специфични за пола разлики по отношение на формата и тежестта на последиците от упражняваното насилие. Ще се учудите ли, ако научите, че последиците при мъжкия пол могат да бъдат също тежки и че лица от мъжки пол също могат да са жертви на домашно насилие? Участвайте в нашия информационен маратон, прочетете и споделете прочетеното – така може да помогнете на нуждаещ се, който няма възможност или се притеснява да поиска помощ.

Подобни новини

Вашият коментар