В община Ветрино започва предоставянето на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

В община Ветрино започва предоставянето на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

В община Ветрино от месец февруари 2021 г. започва предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Ветрино. Кампанията е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Конкретните цели на операцията са:

– Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

– Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица.

В съответствие с целите на операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, целевите групи са:

– Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради

възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

– Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

– Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Операцията се реализира в периода 2021-2022 г. Всички дейности по сключените договори следва да приключат не по-късно от 27 април 2021 г.

Подобни новини

Вашият коментар