Община Ветрино реализира проект по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика за хижа в село Ягнило

Община Ветрино реализира проект по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика за хижа в село Ягнило

Община Ветрино реализира проект „Основен ремонт на хижа село Ягнило – спални помещения и коридор“ по Проект „Красива България”, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” на Министерството на труда и социалната политика. Проект „Красива България” е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда. Това съобщиха от пресцентъра на Община Ветрино.

Одобреният общ бюджет на проекта бе в размер на 194 933,00 (сто деветдесет и четири хиляди девеветстотин тридесет и три) лева, от които 89 669,00 (осемдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и девет) лева финансиране от МТСП и 105 264,00 (сто и пет хиляди двеста шестдесет и четири) лева съфинансиране от Общината.

За възстановяване на нормалната експлоатация на сградата са извършени ремонтни дейности по следните части на сградата:

– подмяна на компрометирани покривни елементи и дървени подови конструкции;

– топлоизолация на сградата;

– външна мазилка;

– подмяна на старата дограма с нова ПВЦ;

– вътрешен ремонт на сградата и функционално усвояване на съществуващите обеми и пространства, включително и изграждане на санитарните възли и допълнително два броя спални, баня, тоалетна и коридор в подпокривното, неизползваемо до сега пространство;

Оборудването и обзавеждането в съответствие със съвременните изисквания към нея за експлоатационна годност, свързани с нейната устойчивост са финансирани със средства на Общината.

Подобни новини

Вашият коментар