Училищен психолог: Щетите от дистанционното обучение за младите хора за огромни

Училищен психолог: Щетите от дистанционното обучение за младите хора за огромни

Ирина Иванова е училищен психолог в ЧПГТП „Райко Цончев“ в Добрич и работи с младите хора не само в тази образователна институция, а и с  деца и младежи от други училища. Като специалист с над 20-годишен опит, тя е категорична, че „грижата за физическото здраве на децата и тийнейджърите трябва да е съпроводена задължително и от грижа и за психичното им здраве“. Месеци наред наблюдава негативните проявления от дългия период на обучение в електронна среда и смята, че трябва всички отговорни институции да отчетат високото ниво на риск за психиката на подрастващите и да съобразят решенията си с това.
Разпространението на Covid-19 в страната и опитите да се спре това разпространение са причини за цялостна реорганизация на системата за предоставяне на образователни услуги. Голяма част от предприетите рестриктивни мерки бяха и са свързани с въвеждането на дистанционно обучение за ученици и деца в предучилищна възраст. Множество специалисти предупредиха още в началото на пандемията, че  подобен подход крие редица предизвикателства и опасности за всяка от заинтересованите страни: деца, юноши, учители, родители, служители в системата на образованието и др. Естествено, прогнозира се, че щетите по отношение на психичното, емоционалното и здравословно състояние на подрастващите биха могли да бъдат най-големи.
С цел да се проучат различните въздействия от принудителната изолация, са направени редица проучвания както в национален, така и в световен мащаб. Ирина Иванова споделя изводите, които налагат тези изследвания, както и  личните си наблюдения, направени след провеждане на разговори с приблизително 150 ученици и родители, за  резултатите и последиците от дистанционно обучение в електронна среда. А те са следните:
– Времето за престой пред компютъра и други дигитални устройства нараства с пъти.
– Социалните контакти и взаимодействия са сведени до минимум.
– Двигателната дейност и физическата активност са ограничени в рамките на дома.
– Все по-чести са оплакванията от затруднена концентрация  и бързо изчерпване на активното внимание.
–  Нередки са появите на главоболие и проблеми със зрението.
– Настъпват трудности в организиране на ежедневната дейност.
– Налице са нарушения на ритъма сън-бодърстване – намаляване времето за сън или поява на безсъние.
–  Жизнеността и енергичността са снижени.
– Наблюдават се емоционална  вялост и апатия  (в някои случаи – депресия  и емоционална инхибираност).
– Липсват  или са ограничени интересите.
– Чести прояви на объркване и загуба на мотивация.
– Резултатите в учебната или друга дейност се снижават.
– Нараства тревожността.
– Появяват се несигурност и безпокойство относно бъдещето.

Училищният психолог е на мнение, че пренебрегването на тези факти и изводи ще доведе не само до липси в подготовката, но най-вече до необратими последствия за психичното здраве на тийнейджърите. Затова трябва спешно да се позволи присъствено обучение там, където има условия за това и няма струпване на ученици.
В Гимназия „Райко Цончев“ са създадени отлични условия всички 75 възпитаници да се обучават в защитена среда – малки класове от 9-11 ученици, индивидуално обособени работни места за всеки ученик, дистанция от 1,5-2 метра между тях, изрядна хигиена, проветряване на помещенията. По тази причина  екипът на училището и родителите недоумяват защо МОН отказва да разреши присъствено обучение за всички ученици. За сравнение, други учебни заведения днес са посрещнали в пъти повече ученици.

Подобни новини

Вашият коментар