56 общини предлагат финансова помощ за раждане, сред тях и Генерал Тошево

56 общини предлагат финансова помощ за раждане, сред тях и Генерал Тошево

Освен предоставяната от Дирекция „Социално подпомагане” помощ при раждане, някои общини предлагат и допълнителна финансова подкрепа за новите родители. Някъде сумата е фиксирана, а в други се определя всяка година с изготвянето на бюджета, или зависи от степента на образование на родителите и поредността на детето в семейството, съобщава mamalesson.com.

Всяка община има изискване детето да не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа и да не са отнети или ограничени родителските права. Повечето общини изискват и към момента родителите да не са оставяли дете за отглеждане в семейство на роднини или близки, приемно семейство, социални услуги и да не са с отнети родителски права за други техни деца. Както и ако имат по-големи деца те да са записани и да посещават редовно детска градина/училище. Друго общо в условията е, че почти всички общини предоставят тази помощ до трето поредно дете, като ограниченията не се отнасят за трето поредно раждане на близнаци, тризнаци и т.н. Тази помощ не е обвързана с доходен критерий.

Медията е установила, че в страната финансова помощ за раждане и осиновяване на дете предоставят 56 общини. В област Добрич само една прави това –  Генерал Тошево. Условията публикувани в сайта на община Генерал Тошево за получаване на този вид помощ са следните: 1) Родителите да имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево, като поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево повече от две години от рождената дата на детето или датата на акта за осиновяването му, а другият родител е минимум с настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево към момента на подаване на документите; 2) Двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование. Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето.

Подобни новини

Вашият коментар