Яслите и детските градини в Провадия – безплатни! Димо Димов: „Чуваме исканията на гражданите!“

Яслите и детските градини в Провадия – безплатни! Димо Димов: „Чуваме исканията на гражданите!“

Преди приемане на бюджет, по силата на закона във всяка община се прави обществено обсъждане с граждани на предложения проект

В община Провадия обсъждането на бюджета за 2021г. е осъществено на 5 февруари.

На него инж. Кадрия Мехмед предлага таксите за ясли и детски градини заложени в бюджета да бъдат премахнати и те да станат безплатни. Според нея приноса им в бюджета на общината е минимален, но пък за бюджета на семейството ще бъде облекчаващо. Посочва и допълнителен мотив – семействата, които са нямали финансова възможност да пращат децата си на ясла ще могат да преразгледат това свое решение.

Това обсъждане на бюджет 2021 и предложението яслите и градините да станат безплатни доведе до широк отзвук и подкрепа след това сред гражданите.

То не остана нечуто от избраните общински съветници от ГЕРБ, които при приемане на бюджета на 26 февруари предложиха да бъдат отменени таксите.

Председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов бе категоричен, че исканията на гражданите имат значение и се прави всичко възможно, за да може със съдействието на администрацията да се удовлетворят.

Димо Димов изрази и мотивацията си в Провадия да има повече семейства с деца, те да растат по-щастливи, а родителите да имат едно притеснение по-малко. Това е било ръководещото в групата на общинските съветници от ГЕРБ при вземане на решението.

Ето цялото изказване на Председателя на Общински съвет Провадия Димо Димов:

„Чухте предложението на нашата група.

По същество предлагаме намаляване размера на средствата за ремонт на зала 119 , защото имаме нужда от нова зала, но тя няма нужда да бъде извънредно луксозна или прекалено модерна. Няма нужда от скъпи столове, бюра по поръчка и 45 микрофона. Знаете, че залата се използва от общински съвет един път месечно, а през някои месеци се използва доста по често от граждани и учреждения за тържества, рецитали и представления. Въпреки това, смятаме, че 249 000 лв. са достатъчно, тя да придобие нужния представителен и функционален вид. Предложихме средствата за изграждане на нов пазар в град Провадия да бъдат намалени с 30 000 лв., които заедно със спестените от зала 119 50 000 лв.

ще ни дадат възможността да осъществим една идея, която обсъждаме със съветниците от нашата група от миналата година, а именно да премахнем таксите за посещение на детски градини и ясли за всички деца в Община Провадия.

Увереност, че това е нужно и е правилният път ни даде както изказването на граждани на общественото обсъждане на бюджета за 2021г., така и общественият отзвук след това. С това искаме да ви кажем, че общински съвет Провадия чува гражданите и техните нужди и прави всичко възможно за да може със съдействието на администрацията да ги удовлетвори. Уверени сме, че всички, които искат в Провадия да има повече семейства с деца, те да растат по-щастливи, а родителите да имат едно притеснение по-малко ще ни подкрепят, както вече заявиха от третата по големина група в ОбС Провадия.

Благодаря ви колеги!“

Честито Провадийци, в Община Провадия вече детските градини и яслите са безплатни!

Даже и децата от най – затруднените финансово семейства ще могат да получат тази професионална грижа и образование от квалифицираните за работа с деца в най- ранна възраст специалисти, каквито  са служителите в яслите и детските градини.

Подобни новини

Вашият коментар