ДВЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.”

ДВЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО С ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 Г.”

В края на миналия месец Комисията за оценка на проекти на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) официално обяви одобрените за финансиране и реализация в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.”, на тема „Обичам природата и аз участвам” проектни предложения.

Сред избраните попадат и две институции от община Генерал Тошево –  СУ „Н. Й. Вапцаров“  и ДГ „Пролет“. До края на месеца ще бъдат подписани и споразуменията между двете институции и Министерство на околната среда и водите и ПУДООС за финансиране на одобрените проектни предложения.

Основната цел на проекта на ДГ „Пролет“ – „Здрави и щастливи деца, сред красива и зелена околна среда“ е да постави основите на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес. С този проект ще се изгради зона за спортни игри, оборудвана със съоръжения за мини футбол и баскетбол. В двора на детската градина ще се обособи  алпинеум и зелен Еко-кът с декоративни, многогодишни цветя и вечно зелени храсти, така ще се създаде прекрасно място за учене, игри и творчество на открито.

С  проекта на СУ „Никола Й. Вапцаров“ ще се изгради природо-образователно пространство „Слънчева класна стая“. Това се състои в изграждането на класна стая на открито около, която ще бъдат изградени алпинеуми, малки опитни градини с билки и цветя и занимателна зона за спорт и игри.

Реализирайки проектите си двете образователни институции, ще се създадат възможности и условия за образователна и спортна дейност с децата, предвид създалата се епидемична обстановка в страната, пораждаща необходимостта от престои повече време на открито, сред природата.

Двата проекта са на стойност по 5 000 лева, а дейностите им са с продължителност 7 месеца.

Подобни новини

Вашият коментар