ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕСКИЗ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕСКИЗ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА

На 26 март 2021 година ще бъде проведено предварително обсъждане на концептуалния проект за Общ устройствен план на Община Бяла. Участие в дискусията ще вземат експерти от екипа разработващ проекта за ОУП на Община Бяла, кметът на общината инж. Пеньо Ненов, главният архитект на община Бяла, експерти и служители на Община Бяла. 

Срещата е по инициатива на ръководството на местната администрация и изпълнителите на заданието за изготвяне на ОУП с цел представяне на идейния проект пред по-широка аудитория, а не обществено обсъждане по смисъла на Закона за устройство на територията.

Такова предстои на по-късен етап и ще бъде обявено предварително.

Откритото управление във всички сфери е приоритет на ръководството на Община Бяла и затова бе осигурена възможност на граждани и заинтересовани страни също могат да вземат участие в дискусията. Заради действащите противоепидемични мерки и забраната за организиране на събития на закрито срещата ще бъде проведена в електронна среда, чрез електронната платформа ZOOM.

Желаещите да вземат участие в онлайн срещата е необходимо да изпратят заявка на електронна поща oupobyala@abv.bg. В отговор, всеки регистрирал се, ще получи линк за свързване.

На сайта на Община Бяла са публикувани материалите, обект на дискусията. Заради технически проблем, в първите часове след публикуването на материалите, чертежите не се визуализираха правилно, но проблема бе разрешен.

След неговото отстраняване приложените документи и чертежи могат да бъдат свободно изтеглени в пълна резолюция, ясни и четливи и при максимално приближаване.

След представянето на проекта за ОУП заинтересованите страни ще имат възможността да подават писмени становища на електронен адрес oup@byala.org.

Становищата на граждани ще бъдат разгледани и при необходимост ще бъде организирана допълнителна неформална среща преди официалното обществено обсъждане по чл.127 от ЗУТ при спазване на всички законови срокове.

 

Подобни новини

Вашият коментар