Димо Димов направи и последната стъпка за безплатните ясли и детски градини в Провадия

Димо Димов направи и последната стъпка за безплатните ясли и детски градини в Провадия

Председателят на Общ. съвет Провадия Димо Димов направи и последната стъпка за окончателното влизане в сила на отпадането на таксите за ясли и детски градини в общината

Ето какво публикува той в профила си във Фейсбук:

“Уважаеми съграждани,

Информирам ви, че на 22 март 2021г. внесох в деловодството на ОбС Провадия предложение за изменение на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия. Промяната е нужната следваща стъпка за да бъде изпълнено намерението на Общински съвет Провадия от родителите и настойниците да не се изисква заплащане на такса за ползване на детски градини и яслени групи на територията на Община Провадия. Налице е нужната финансова обезпеченост, тъй като при приемане на бюджета на Община Провадия се отделиха средства в резерва за поемане на дължимите такси за ползване на детски градини и яслени групи в детските градини от страна на общината.

Мотивите за предложените промени са изцяло социални, като основна цел е да бъде увеличен обхвата и средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище. Ще се подобри нивото на образователната система чрез пълно обхващане на децата в детските градини.

Целите, които се поставят са да се осигури равен достъп до качествено образование и грижа за децата, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците им. С оглед демографската криза, която се наблюдава в цялата страна и в частност нашата община предложените промени са малка стъпка към стимулиране на раждаемостта и задържане на младите хора в населените ни места.

В резултат се очаква постигане и на социален ефект по отношение на намаляването на разходите на младите семейства при отглеждане на децата им.

Във връзка с въпроси и скорошни публикации искам да уточня следното:

На 26.02.2021г. ОбС Провадия гласува и отдели средства в резерва за поемане на дължимите такси за ползване на детски градини и яслени групи в детските градини от страна на общината. Противно на твърденията, че всички общински съветници са гласували ЗА безплатни детски градини и ясли, това не е така. Видно на страница 31 от протокол №18 с 13 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 6 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, втората по големина група в ОбС Провадия не подкрепи предложението. Протокол №18: http://www.provadia.bg/vid2/3299.pdf

Като подзаконов нормативен акт, действието на Наредба №8 не е ретроактивно, промените влизат в сила три дни след публикуването на решението. В проекта за изменение и допълнение съм дал срок за влизане в сила считано от 1 май 2021г., което ще бъде само ден след заседанието на ОбС Провадия. Това е което закона ми позволява.

Очакваме вашите становища, предложения или възражения в 30-дневен срок от публикуването на уведомлението на е-mail: obs@provadia.bg или в деловодството на Общински съвет Провадия.

Доклада е достъпен на страницата на Община Провадия на адрес: http://provadia.bg/vid2/3328.pdf

С уважаение,

Димо Димов

Председател на ОбС Провадия”

Бележка: Съветниците на БСП са гласувалите “въздържали се” и “против” (виж по-долу). Как от БСП се “грижат за хората”, както прокламира лозунга им – Вие преценете? 

Снимката е илюстративна

 

Подобни новини

Вашият коментар