Община Аксаково отправя покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г.

Община Аксаково отправя покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 г.

Община Аксаково отправя покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2020 година. Това съобщиха от пресцентъра на Община Аксаково .

Председателят на Общински съвст – Аксаково, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и peдa за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 година.

Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 година ще се проведе през периода от 06.05.2021 г. до 11.05.2021 г.

Публичното обсъждане ще протече дистанционно, като осигурява равноправни възможности за достъп, участие и идентифициране на заинтересованите лица, както следва:

1. Материалите по публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 год. ще бъдат публикувани на сайта на Община Аксаково www.aksakovo.bg, рубрика „Бюджет и финанси”

-“Годишни финансови отчети” и предоставени на хартиен носител в сградите на кметствата и населените места с кметски наместничества;

2. Заинтересованите лица могат да изтеглят формуляр – Образец №2 за обсъждане с местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 год., който е безплатен и достъпен на сайта на общината www. aksakovo. bg, рубрика “Бюджет и финанси”

– “Годишни финансови отчети” или на хартиен носител в сградите на кметствата и населените места с кметски наместничества;

3. Заинтересованите лица могат да подават попълнените формуляри

– Образец №2 за обсъждане с местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 годна:

– на официалната електронна поща на Община Аксаково aksakovo@aksakovo. bg ;

– по електронен път, чрез системата на СЕОС;

– лично, чрез пощенска или друга куриерска услуга, на адрес: гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев”, N2 586, Община Аксаково, гише „Деловодство”;

– лично, в сградите на кметствата и населените места с кметски наместничества.

4. Предоставените във формуляра лични данни ще бъдат ползвани само за целите на провеждане на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Аксаково за 2020 год.

Подобни новини

Вашият коментар