ОБЩИНА БЯЛА ЩЕ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ВИСОК УСПЕХ

ОБЩИНА БЯЛА ЩЕ ОТПУСКА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ВИСОК УСПЕХ

Община Бяла ще отпуска стипендии за висок успех на ученици и студенти от Бяла. Финансовото подпомагане на учениците и студентите ще се извършва по 6 мерки предвидени в Правилник за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по общинска програма „Децата на Бяла“ и Общинска програма „Успешни студенти“.

Общинска програма „Децата на Бяла“ цели да стимулира висок успех сред учениците от V до XII клас, обучаващи се в дневна форма на обучение, постигнали минимален успех Отличен 5,50. Втората мярка по тази програма ще стимулира развитието на талантливи ученици, участвали на местни, регионални, национални, европейски и национални прояви. Стимулирането на учениците ще е финансово и ще се изплаща еднократно за съответния учебен срок или за постижение, както следва:

1. Стипендии за висок успех:

• Успех отличен 6.00 – 150 лв.;

• Успех отличен над 5.50 – 100 лв.;

2. Еднократна финансова награда „Децата на Бяла“ за постижения в областта на образованието, науката и изкуството:

• I място -150 лв.

• II място -120 лв.

• III място -100 лв.

Общинска програма „Успешни студенти“ ще поощрява студенти от Бяла в редовна форма на обучение, постигнали минимален успех „Много добър 5,00“. Стипендиите ще се изплащат еднократно, както следва:

• За успех отличен 6.00 – 400 лв.

• За успех отличен 5.50 – 200 лв.

• За успех над много добър 5.00 – 100 лв.

Втората мярка за студентите е „Успешни студенти – старт в кариерата“, която покрива семестриалните такси за цялото образование на студента, след сключен договор с Община Бяла. Условията по тази мярка са описани в чл. 3, ал. 2 от Програмата „Успешни студенти“.

В съответствие с двете програми ще бъдат учредени награди „Ученик на годината“ и „Студент на годината“. Наградите ще се одобряват от кмета на Общината по предложения на експертната комисия по чл. 10 от правилника.

Условие за кандидатстване за стипендиите и наградите и учениците и студентите да са жители на Община Бяла, с постоянен или настоящ адрес.

Документите за кандидатстване, както и пълните Програми могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Бяла (приложени към настоящата публикация). Заявления за стипендии за постигнат висок успех през първи учебен срок и зимен семестър ще се подават до края на учебната 2020/2021 година, а за втори срок и летен семестър през месец септември 2021 година.

Заявленията, в комплект с изискуемите документи, се подават в деловодството на общинска администрация. Всички кандидатури ще бъдат разгледани от комисията и списък с одобрените за стипендия и/или награда ще бъдат публикувани на сайта на общината.

Подобни новини

Вашият коментар