Пловдив удари София – градът е най-предпочитаният за живеене

Пловдив удари София – градът е най-предпочитаният за живеене

Пловдив е най-предпочитан град за вътрешна миграция в страната. През 2020 г. 197 242 лица са участвали в процесите на вътрешна миграция.

Най-голям брой от преселващите се – или 21 320 души, са избрали за ново местоживеене Област Пловдив.

Според доклад на НСИ, касаещ населението и демографските процеси за 2020г., 37 364 души са променили своя настоящ адрес от чужбина в България.

 

47,6% от завърналите се българи са под 39-годишна възраст, като 80 на сто са в работоспособна възраст.

 

Близо 3000 от тях са се преместили именно в Пловдив, което прави общата стойност на новозаселилите се в областта над 24 000 души.

За самия град Пловдив статистиката също е рекордна – над 9000 души са избрали града за своя нов дом – с 1500 повече от през 2019 г.

Почти всички малки населени места в региона бележат тенденция за повишаване на механичния прираст, като този в общините “Марица” и “Родопи” е изключително висок – плюс 4 469 жители.

В Пловдив и близките населени места живеят над 500 000 души, които обаче няма как да отчетат хората без регистрация.

В областта постоянно регистрирани са 666 398 души, които представляват 9,6% от населението на България.

Подобни новини

Вашият коментар