Генерал Тошево отпуска стипендии за студенти – лаборант и медицински сестри

Генерал Тошево отпуска стипендии за студенти – лаборант и медицински сестри

През следващата учебна 2021-2022 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово студенти по две медицински специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

Със заповед на кмета на общината Валентин Димитров са определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2021-2022 година се отпускат една стипендия за медицински лаборант и две – за медицинска сестра. Определеният размер на месечната стипендия за обучаващ се за медицински лаборант е в размер на 350 лева, а за медицинска сестра – 400 лева.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес в населено място на територията на община Генерал Тошево. Да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия, кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър трябва да не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

Кандидат-стипендиатните могат да подават документи от 1 юли до 31 август 2021 година.

Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево и бъдат в полза на обществото.

Подобни новини

Вашият коментар