Кметът на Община Аксаково подписа допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Аксаково“

Кметът на Община Аксаково подписа допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Аксаково“

Кметът на Община Аксаково подписа допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0041-С02 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Аксаково“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Това съобщиха от пресцентъра на Община Аксаково.

Общата стойност на проекта е 42 762,06 лв.. Дейностите ще се изпълняват до 31.07.2021 г. в работните дни. Няма да бъде извършван нов подбор на потребители, а с настоящите ще бъдат сключени допълнителни споразумения към договорите им за предоставяне на услуги.

Община Аксаково продължава да приема заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ следва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20). Документите са налични в Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ гр. Аксаково и могат да се подават всеки работен ден.

Документите се приемат при строго спазване на епидемиологичните мерки в сградата на ОСП „Домашен социален патронаж“ гр. Аксаково, ж.к“Надежда“, бл.1, вх.1

За повече информация може да позвъните на телефон 0894 638 634

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Подобни новини

Вашият коментар