Община Аксаково и община Дългопол, съвместно с общини от Португалия, Италия и Словения организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“

Община Аксаково и община Дългопол, съвместно с общини от Португалия, Италия и Словения организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“

Община Аксаково и община Дългопол, съвместно с общини от Португалия, Италия и Словения организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Аксаково.

Община Аксаково в партньорство с община Вила Нова де Сейвейра /Португалия/, Озило /Италия/, Нова горица /Словения/, Дългопол /България/ с подкрепата на Център за подкрепа за личностно развитие – община Аксаково, организират конкурс под мотото „Аз съм Европеец“ в следните категории:

•Литературни творби;

•Рисунка;

•Фотография;

•Видео

 

Конкурса е организиран в рамките на проект „Европейското бъдеще е нашето бъдеще“, финансиран по програма „Европа на гражданите“

Конкурсът „Аз съм Европеец“ цели да повиши чувството за принадлежност към Европа, да повиши разбирането на ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното разбирателство, да повиши Европейския дух, да насърчи мисленето за Бъдещето на Европа.

Начало на конкурса: 1.10.2019

Край на конкурса: 31.07.2021

Правила на конкурса „Литературни творби“

Литературните творби могат да бъдат есе, стихотворение, разказ.

1.Права за участие

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса

Конкурса ще се проведе в три възрастови категории:

– от 7 до 13 години;

– от 14 до 20 години;

– от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

 

2. Тема

Конкурса за литературни творби „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3. Условия за участие

3.1 Писмените произведения следва да са на един от следните езици: български, италиански, португалски, словенски или английски.

3.2 Есетата съдържат до 300 думи.

3.3 Стихотворенията трябва да бъдат до 1 страница / 1800 символа с интервали.

3.4 Разказът е до 5 страници. Всяка страница не трябва да съдържа повече от 1800 символа с интервали

3.5 Писмените произведения трябва да съдържат 4 от 6-те ключови думи: Европа, бъдеще, европейски/ка, дух, принадлежност, вярвам, вяра.

3.6 Участникът в конкурса гарантира, че той притежава авторски права и правата за публикуване на литературна творба и че организаторите са освободени от всички претенции от трети страни, свързани с използването на произведението за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материала, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.7 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса “литератерни творби“ всички произведения, написани нечетливо, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми

4. Критерии за оценка от журито

• спазени ли са изисквания към заданието (дължина, ключови думи);

• креативност и оригиналност на литературната творба;

• яснота на посланието

• пълнота на мнението

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг – Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от всяка възрастова категория ще участват в международният кръг. Творбите трябва да бъдат преведени на английски от организаторите партньори по проекта.

5.2 Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена по време на четвъртата среща „Аз съм Европеец“, която ще се проведе от 30 Септември до 2 Октомври 2020 г. в Нова горица /Словения/.

Правила на конкурса „Рисунка“

1. Право на участие

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса

Конкурса ще се проведе в три възрастови категории:

• от 7 до 13 години;

• от 14 до 20 години;

• от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

2. Тема

Конкурса за рисунка „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3. Условия за участие

3.1 Рисунките следва да са с размер минимум 30/40 см и макс. 49/70 cm.

3.2 Няма ограничения по отношение на използваните материали

3.2 Участникът в конкурса гарантира, че той притежава авторски права и правата за публикуване на литературна творба и че организаторите са освободени от всички претенции от трети страни, свързани с използването на произведението за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материала, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.3 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.4 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса на творби, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми.

4. Критерии за оценка от журито:

• креативност и оригиналност на рисунката

• яснота на посланието

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг – Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от всяка възрастова категория ще участват в международният кръг.

5.2 Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена по време на четвъртата среща „Аз съм Европеец“,в Нова горица /Словения/.

 

Правила на конкурса „Фотография“

1.Права за участие

Всички Европейски граждани между 14 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурса ще се проведе в три възрастови категории:

• от 14 до 20 години;

• от 21 до 29 години

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

2. Тема

Конкурса за фотография „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3. Условия за участие

3.1 Изисквания към изображенията: не по-малко от 800KB и не повече от 5MB. JPEG или TIFF формат; Цветен модел RGB; Всички участници трябва да могат да предоставят разделителна способност, подходяща за печат на изложби и информационни материали.
3.2 Участникът в конкурса гарантира, че той притежава авторски права и правата за публикуване на литературна творба и че организаторите са освободени от всички претенции от трети страни, свързани с използването на произведението за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материала, свързани с дейността на Европейската комисия.
3.3 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.4 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса на творби, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми.

4. Критерии за оценка от журито
•креативност и оригиналност на фотографията
•яснота на посланието

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг – Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от всяка възрастова категория ще участват в международният кръг.

5.2 Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена по време на четвъртата среща „Аз съм Европеец“ в Нова горица /Словения/.

Правила на конкурса „Видео/Клип“

1.Права за участие

Всички Европейски граждани между 14 и 29 години имат право да участват в конкурса.
Конкурса ще се проведе в три възрастови категории:
•от 14 до 20 години;
•от 21 до 29 години

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

2.Тема
Конкурса за литературни творби „Аз съм Европеец“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програмата „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3. Условия за участие

3.1 Изисквания към видео/клип: не по-кратко от 60 секунди и не повече от 180 секунди. Софтуерно приложения MovieMaker за изготвяне на видео/клип . Ако езика е различен от английски език, участникът следва да включи субтитри на английски език.

3.2 Участникът в конкурса гарантира, че той притежава авторски права и правата за публикуване на литературна творба и че организаторите са освободени от всички претенции от трети страни, свързани с използването на произведението за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материала, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.3 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.4 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса на творби, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми.

 

4. Критерии за оценка от журито

•креативност и оригиналност на видео/клип

•яснота на посланието

 

5. Кръгове на оценка

 

5.1 Национален кръг – Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби от всяка възрастова категория ще участват в международният кръг.

 

5.2 Международен кръг – Международната оценка ще бъде извършена по време на четвъртата среща „Аз съм Европеец“,в Нова горица /Словения/.

Изпращане на творбите

Творбите следва да бъдат изпратени електронно на следният адрес contest@europeinfuture.eu, придружени от подписана форма за участие, която можете да изтеглите от тук.

 

Награди

 

•Първа награда за всяка възрастова категория е материална награда на стойност 400 лв.

 

Подобни новини

Вашият коментар