Община Белослав организира ПЕТИЦИЯ срещу изграждането на опасно пристанище

Община Белослав организира ПЕТИЦИЯ срещу изграждането на опасно пристанище

Уважаеми жители на община Белослав,

На 08.06.2021г. от 11:00ч., е насрочено заседание на Експертен екологичен съвет към РИОСВ – Варна, съгласно Заповед на Директора № 90/21.05.2021г. в която е определен допълнителен състав към ЕЕС, в който ще вземе участие и община Белослав, като заинтересована страна. На заседанието ще се разглежда Доклад за оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/ на Инвестиционно предложение за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“ с Възложител „ Газтрейд“ АД.

В периода 2016-2021 г., водена от отговорността за опазване живота и здравето на населението, Общинска администрация – Белослав, многократно и аргументирано е посочвала явни пропуски, които пряко застрашават безопасността на населението, като е отстоявала своята позиция, за категорично несъгласие относно „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“ с Възложител „ Газтрейд“ АД, непосредствено до град Белослав.

В подкрепа на горното, Общинска администрация проучва обществената нагласа, като е организирана подписка, за всички които НЕ подкрепят реализацията „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна“, гр.Белослав с Възложител „Газтрейд“ АД.

Всеки който желае да НЕ бъде изграждано пристанище за горива, на което ще акостират танкери всеки от който ще превозва до 5000 тона пробан-бутан, както и 30 000 тона лесно запалима течност, може да изрази, своето не съгласие чрез настоящата петиция или подписките!

Общинска администрация

Ние сме против инвестиционното намерение на "ГАЗТРЕЙД" АД
PETICIQ.COM
Ние сме против инвестиционното намерение на „ГАЗТРЕЙД“ АД
На 08.06.2021г. от 11:00ч., е насрочено заседание на Експертен екологичен съвет към РИОСВ – Варна, съгласно Заповед на Директора № 90/21.05.2021г. в която е определен допълнителе…

 

 

Подобни новини

1 Comment

  1. Тодор Тодоров
    30.05.2021 at 17:29 Отговори

    Не трябва да се изгражда такова пристанище, не трябва да живеем под постоянно напрежение!!! Достатъчно сме натоварени с разни вируси и други фактори утежняващи живота ни!!! Да си опазим Белослав възможно чист, трябва да се вземе под внимание и замърсяването на канала от химикалите идващи от СВИНАРНИЦИТЕ на с. Слънчево. Съвземете се съграждани и не отстъпвайте на безредиците!!!

Вашият коментар