Съдът образува дело по жалба от ОУ „Христо Ботев“ в село Николаевка

Съдът образува дело по жалба от ОУ „Христо Ботев“ в село Николаевка

Днес в Административния съд във Варна бе образувано административно дело по жалба от Основно училище „Христо Ботев“ в с. Николаевка срещу решението на Общински съвет – Суворово да закрие училището от 1 септември 2021 г., съобщават от пресслужбата на съда.

Според решението н аместния парламент в Суворово учениците, които са жители на община Суворово, трябва да се пренасочат към СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр.Суворово или по избор на родителите към другите училища в общината.

В жалбата се посочва, че със съдебен акт от 26 май 2021 г., постановен по адм. дело №1088/2021г., Административен съд – Варна отмени като незаконосъобразно разпореждането за  допускане на предварително изпълнение на Решение № 24-412 по Протокол № 24/19.05.2021г. на Общински съвет – Суворово.

Жалбоподателят твърди, че решението на Общински съвет Суворово за закриване на ОУ „Хр. Ботев“ е „нищожно, алтернативно незаконосъобразно – като неправилно, издадено в нарушение на административно-производствените правила, материалния и специалния закон, както и необосновано, което е основание за неговата отмяна.“

Поставя се и специален акцент на възможността Решението да възпрепятства осъществяването на план-прием от училищното ръководство за новата учебна 2021-2022 година, както и на неговата значима 174-годишна история.

С жалбата се иска да бъде отменено като незаконосъобразно или да се обяви от съда за нищожно Решение №24-412 от 19.05.2021 г. на Общински съвет – Суворово.

Подобни новини

Вашият коментар