Бойко Рашков оглави борбата с трафика на хора

Бойко Рашков оглави борбата с трафика на хора

МВР-шефът стана председател на ресорната комисия към МС

Правителството прие решение, с което министърът на вътрешните работи Бойко Рашков става председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет. 

Въпросната ресорна комисия организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора, ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на това престъпление, ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му.

Подобни новини

Вашият коментар