Състезание по „спортен риболов за деца“ на язовир „Здравец“ под егидата на Община Аврен

Състезание по „спортен риболов за деца“ на язовир „Здравец“ под егидата на Община Аврен

На 09.06.2021г. Кмета на Община Аврен г-н Емануил Манолов, официално откри новата инициатива на Община Аврен, дала началото си по проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“, чрез стар на състезание по “Спортен риболов за деца“, състояло се на язовир „Здравец“.

На събитието участваха около 100 деца от всички училища на територията на общината, които премериха сили в състезанието.
Събитието бе възможно с изключителното съдействие и безвъзмездна подкрепа на концесионера на язовира, жители от селата Бенковски и Здравец, и служители на община Аврен.
Забавна програма, награди и много настроение увенчаха събитието, което ще е първото от серия такива, целящи приобщаване на деца и младежи към инициативи свързани с опазване на околната среда , на биологичното разнообразие и свързаните с това дейности.
Събитието е част от проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ , финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“,
Целта на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ е изграждане на отвеждаща инфраструктура в с. Здравец, до воден обект с цел подобряване транспортната достъпност и създаване на оптимални условия за развитие на сектор рибарство и развитие на туристически, културен и социален туризъм и популяризиране на рибарската област.

Подобни новини

Вашият коментар