Мораториум, алтернативен обходен път и контрол на сметопочистването са решенията на КРЪГЛА МАСА Провадия

Мораториум, алтернативен обходен път и контрол на сметопочистването са решенията на КРЪГЛА МАСА Провадия

Тази събота 19 юли по инициатива на инж. Кадрия Мехмед бе проведена КРЪГЛА МАСА Провадия по проблемите на Провадия. Форума бе отворен за всички, а темите – поставени от самите участници на Кръглата маса. Проблеми за разглеждане са поставени и от граждани, които са ги задали на оставения в поканата телефон преди и по време на провеждане на КРЪГЛАТА МАСА.

По заявка от живуща със семейството си в Лондон провадийка Валентина, живущия в кв. Север Михаил Дачев и присъстващите на Кръглата маса е разгледан проблема със сметопочистването и ширещата се мръсотия в града.

За намиране на решение на проблема на форума е подробно разгледан договора и произтичащите от него задълженията на фирмата за сметопочистване. Едно от задълженията на фирмата, спечелила обществената поръчка за 4 милиона лева, е след като бъде вдигнат контейнера да почисти в радиус от 2 метра около него.

От КРЪГЛАТА МАСА ще изискат пълна прозрачност на упражнявания контрол на изпълнението на сключения договор, информация за наложените неустойки на фирмата и наложени по наредба санкции за замърсяващите.

Отговор ще потърсят от общината и по зададен от адв. Добромир въпрос „Как може сама майка с количка, ако се намира в центъра на града да премине жп линията в посока болницата“  при положение, че подлезите са наводнени. Никак и при сухо време – е отговора на участниците.

От КРЪГЛАТА МАСА ще настояват да бъде осъществена пътна маркировка на ул. Цар Освободител, която да регламентира специални места за паркиране на мотори. Същото е зададено като тема от мотористи от гр. Провадия, която подлежи на решаване от общината.

Също ще се изисква проектиране на довеждащата инфраструктура на солената и минерална вода в парцела на Минерални бани. Според решението на форума това трябва  да стане преди осъществяване на паркоустройство в парка по проект от МИГ, т.е. незабавно.

Във връзка с горчивия опит с продажбата на сградите на Минерални бани и проявявания към днешна дата интерес за продажба на апетитни общински места и сгради, от МАСАТА поискаха да бъде наложен мораториум на продажбата на общински имоти за срок от 2 години. Докладна записка с предложението ще бъде входирана в общинския съвет.

Другия важен въпрос поставен като тема на масата бе дали обходния път да минава през Калето. Решението е категорично – да бъде търсен алтернативен вариант за обходен път на Провадия. Преминаването през и зад Калето където се намира Крепост Овеч, дупченето на скалните масиви и прекарването на пътни участъци през Натура 2000, в близост до Крепостта и долината между крепост Овеч и Добрина е неприемливо. В тази връзка решението на Кръглата маса е днес от 15:30ч. да бъде направена „проверка на место“ в общината. В случай, че се окаже, че не е предвиден алтернативен обходен път напр. Златина – Кривня – път за Дългопол решението е същото да бъде осъществен протест в защита на провадийската защитена зона и Крепост Овеч с настояване парите предвидени за проектиране да бъдат насочени към алтернативния път.

Протестните действия са запланувани още през тази седмица. Ще се изразяват в затваряне на пътя и преустановяване на преминаването за тежкотоварни автомобили през светлата част на деня докато Министъра на регионалното развитие не вземе адекватни мерки и осъществяване най – накрая на разумно решение за обходния път на Провадия заобикалящ града от другата страна, а не през и зад скалния венец на който се намира Крепост Овеч.

На МАСАТА са взети решения за стъпки за възраждане на Хижата, изоставянето и паркирането на автомобили безразборно в града, обратния ефект от изградената нова канализация под Еверест от която се наводняват по – долу стоящите къщи, проблема със смесване на дъждовна и градска канализация и др.

По различните проблеми ще бъдат сезирани РИОСВ, Министерства, контролни иразследващи държавни агенции (ДАНС) и общинския съвет, към общината ще бъдат поставени питания. По всички теми очаквайте отделни публикации, с подробности за изнесените на масата мотиви, предложения и аргументи.

В края на събитието е решено такива регулярни отворени срещи да бъдат осъществявани след всяка общинска сесия, тъй като 3- часовото регламентирано време на Кръглата маса не стигна да бъдат обсъдени всички поставени теми.

Д-р Дамян Неделчев предложи срещите на формално наречения обществен съвет да бъдат осъществявани в зала 204 на общината. За  това предстои да бъде поискано разрешение, което не може да бъде отказано от кмета, ако същия спазва закона.

На срещата присъства юрист, който постави правната рамка на поставените теми за Минерални бани Провадия и Хижа „Арковна“. Също така присъстваха и двама кандидат депутати от 3-ти многомандатен избирателен район  – Варна – Димитър Костадинов (от Варна) и Пламен Миланов Георгиев от Провадия.

Очаквайте следващите ни публикации със снимки, документи, аргументи и предложения за решения по поставените теми на Кръгла маса Провадия.

Източник: организаторите на КРЪГЛА МАСА ПРОВАДИЯ

Подобни новини

Вашият коментар