Всички внасяни в ЕС стоки – вече с ДДС

Всички внасяни в ЕС стоки – вече с ДДС

Влизат в сила нови правила за данъка при търговията онлайн

Всички стоки, внасяни в ЕС, от утре ще бъдат облагани с ДДС, съобщи Европейската комисия.

На 29 юни влизат в сила нови правила за данъка върху добавената стойност при онлайн пазаруването. Промяната е част от усилията за осигуряване на равнопоставени условия за всички предприятия, за опростяване на трансграничната електронна търговия и за внасяне на повече прозрачност за купувачите в ЕС по отношение на ценообразуването и потребителския избор.

Какво се променя

От 1 юли ще бъдат въведени редица промени в начина, по който ДДС се начислява върху онлайн продажбите, независимо дали потребителите купуват от търговци в рамките на ЕС, или извън него.

• Според настоящата система стоките на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС от дружества извън Съюза, са освободени от ДДС. От утре това освобождаване се отменя и ДДС ще се начислява върху всички стоки, въвеждани в ЕС, както се начислява върху стоките, продавани от предприятия от Съюза. Проучванията и опитът показват, че с това освобождаване се злоупотребява. Безскрупулни продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, например смартфони, за да се възползват от освобождаването. Този пропуск позволява на такива дружества да подбиват своите конкуренти от ЕС и струва на бюджета на Общността близо 7 милиарда евро годишно под формата на измами. Това води до по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци.

• В момента онлайн продавачите трябва да са регистрирани по ДДС във всяка страна членка, в която имат оборот над определен общ праг, вариращ в отделните държави. От 1 юли тези различни прагове ще бъдат заменени с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в страната членка, в която се доставят стоките. Този праг вече се прилага от 2019 г. за електронните услуги, продавани онлайн.

Системата на ЕС за ДДС бе актуализирана за последно през 1993 г. Тя вече не е в крак с ръста на трансграничната електронна търговия, променил търговията на дребно през последните години.

Пандемията от COVID-19 допълнително ускори бурното развитие на онлайн търговията на дребно и отново изтъкна подчерта необходимостта от реформа. Така ще се гарантира, че дължимият ДДС върху онлайн продажбите се плаща в държавата на потребителя.

Подобни новини

Вашият коментар