Жители на Куманово заплашват кмета на Аксаково с протест! Просто искат да живеят в нормална среда

Жители на Куманово заплашват кмета на Аксаково с протест! Просто искат да живеят в нормална среда

До г-н Атанас Стоилов –

кмет на община Аксаково

Отворено писмо от жителите на село Куманово

Уважаеми г-н Стоилов,

От името на жителите на село Куманово молим за Вашето внимание и компетентна намеса, за да започне най – после община Аксаково да изпълнява задълженията си относно почистването на леглото на р. Батова, уличната мрежа в селото, осветлението, сметосъбирането и обществения транспорт. От 20 години насам общината е свела почти до нула изпълнението на някои от ангажиментите си в селото ни. Който не е идвал в Куманово, не би повярвал, че в 21-ви век, в Европа има селище в толкова лошо състояние.

Част от улиците нямат и никога не са имали настилка. Това са просто черни пътища, пръст, която при всеки дъжд заприличва на блато. На тези „улици“ живеят хора. Те си плащат данъците и таксите. Защо ли? Друга част от улиците някога са имали асфалтова настилка, но тя отдавна е разрушена, покрити са не с дупки, а с кратери.

Над р. Батова има два моста. Те са опасни – с килнати, почти паднали парапети и разорана настилка.

Уличното осветление е крайно недостатъчно, по скоро символично. Има изгорели преди години лампи, които още не са сменени. Светещите лампи са разположени на по 150 – 200 метра една от друга. Голяма част от уличната мрежа е неосветена.

Сметосъбирането е на такова „ниво“, че често се налага жителите на Куманово да изхвърлят битовите си отпадъци във Варна (сутрин на тръгване от вкъщи слагат в багажниците на колите си торбичките с битова смет). Контейнерите в селото са твърде малко и са изхабени от употреба. Самите контейнери представляват отпадък, който трябва да бъде изхвърлен.

За разлика от други села в общината Куманово не е включено в изпълнение на програмата: „За разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери“, която е приета с решение на Общински съвет Аксаково. Ние, жителите на Куманово, желаем в селото ни също да бъдат създадени условия за разделно сметосъбиране.

Общественият транспорт не задоволява потребностите на населението. Автобуси за Варна и от там за Куманово има само два пъти на ден. Работещите във Варна жители на селото не могат да разчитат на тях, защото първият автобус за града тръгва чак в 8:45, а вторият (и последен) автобус от града за Куманово е в 17:15 часа, което е много ранен час.

Леглото на река Батова не е почиствано от десетилетия. То е затлачено с наноси и с растителност. В резултат на това периодично, при силни валежи и при топене на сняг, водата прелива и наводнява къщи и стопански сгради, причинявайки вреди. Давят се животни.

Ние, жителите на с.Куманово, бихме искали да живеем в нормална среда, според съвременните стандарти. Това е невъзможно без действия от страна на кмета на общината.

Г-н Кмете, моля да изпълните задълженита си по Закона за водите (чл.138, ал.4, т.5 и ал.5, чл.140, ал.4, т.1 – т.4), а именно:

– да възложите на служители от общинската администрация да направят оглед на речното легло на р. Батова в границите на с..Куманово;

– да издадете заповед, с която да определите участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по чл.140, ал.3 от Закона за водите;

– назначената от Вас междуведомствена комисия да извърши оглед на участъците с намалена проводимост, да определи видовете работи за почистването им и количествата им, да изготви констативен протокол и да предвиди почистването на тези участъци в програмата за планово почистване на речните учстъци;

– да уведомите варненския областен управител, че е установена необходимост от почистване на некоригирани участъци;

– да включите почистените участъци в програмата за стопанисване на общината.

Г-н Кмете, моля да положите усилия и за съществено подобрение на сметосъбирането, обществения транспорт, уличното осветление, както и за асфалтирането и поддръжката на улиците в Куманово Уверяваме Ви, че при активност от Ваша страна, ще получите съдействие от нас – членовете на Инициативния комитет, както и от всички други жители на селото.

След проведената среща с Вас, сметоизвозването е по-редовно от преди, подменени са някои осветителни тела и автобусния график е променен, но с това проблемите на селото не свършват до тук.Осветлението все още е недостатъчно, амортизираните контейнери за боклук би следвало да бъдат подменени, уличната мрежа си остава все така в окаяно състояние и леглото на р. Батова е все така неподдържано.

Молим да осъществите и съвместни действия с община Варна за рехабилитация (преасфалтиране и полагане на маркировка) на пътя Каменар-Куманово.

Ще бъдем благодарни ако изпълните задълженията си като кмет в община Аксаково.

Единодушни сме и готови на протестни действия до решаване на проблемите.

Искаме да се стигне до решаване на проблемите в най-кратки срокове!

Срок до 15.07.2021г., в противен случай ефективни мерки протест със затваряне на пътя на 16.07.2021г.!

 

Подобни новини

Вашият коментар