Богатият културен календар на Община Дългопол може да привлече вниманието, както на българските, така и на чуждестранни туристи

Богатият културен календар на Община Дългопол може да привлече вниманието, както на българските, така и на чуждестранни туристи

Богатият културен календар на Община Дългопол, изпълнен с традиционни местни творчески прояви и чествания на различни празници може да бъде популяризиран и да привлече вниманието както на българските, така и на чуждестранни туристи. Това се посочва в плана за интегрирано развитие на община Дългопол в периода 2021-2027-ма година, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Общинската администрация и читалищата остават основни организатори на културния живот на местните общности и на събития, които имат потенциал да привличат много туристи.

Към 15-те читалища развиват дейност разнообразни самодейни и творчески състави, които съхраняват местния дух, фолклор и традиции. Самодейните състави участват в почти всички културни събития, организирани на територията на общината. Песните и танците им привличат туристическия интерес и допълват местния туристически продукт.

С по-добра читалищна дейност се характеризират:

Народно Читалище (НЧ) „Н.Й. Вапцаров” – гр. Дългопол. Материалната база (сградата) на читалището не е в добро физическо състояние. Читалищните дейности са женска фолклорна група, колектив за художествено слово, колектив за народни танци”Ритми”, детска фолклорна група „Камчийче”, детски битов оркестър, детски танцов колектив, детско театрално експериментално студио и др.

НЧ „Пробуда” в с. Цонево. Към него освен библиотечна дейност (10900 библиотечни единици), са сформирани: група за фолклор, група за стари градски песни, школа по модерни танци. В Яворово16 също функционира НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1934” със сформирана женска фолклорна група.

НЧ „Светлина 1928 г.” – с. Сава. В читалището има библиотека (4200 библиотечни единици) и се развива художествена самодейност (женска фолклорна група);

Читалище Добри Иванов Недев” – с. Аспарухово. Освен библиотечна дейност (9500 библиотечни единици) е организирана и група за автентичен фолклор.

НЧ „Христо Ботев” – с. Красимир е само с библиотечна дейност (800 библиотечни единици).

НЧ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Боряна”, с женска фолклорна група.

НЧ „Али Емурлов”1938” – с. Медовец със сформирана детска фолклорна група.

НЧ „П.Ив.Недев” 1927” – с. Комунари с организирана женска фолклорна група.

Самодейните състави и групи не само дават възможност на населението за участие в културният живот на общината, но имат значение за съхраняване на местните фолклорни традиции. Ежегодно съставите към читалищата вземат участие в различни фестивали, надпявания, концерти и събори, организирани на местно, регионално и национално ниво.

Ежегодно се провежда Селски меден събор в с. Аспарухово. В събора взимат участие производители на пчелен мед, пчелна храна и пчеларско облекло не само от региона, но и извън него. Съборът се провежда със съдействието на община Дългопол.

В с. Аспарухово се провежда и фолклорен фестивал „Ченге пее и танцува”.

Подобни новини

Вашият коментар