Зам. кмета инж. Диан Парушев: Лично се ангажирам да реша проблема с осветлението в района на двете стълбища, които са заключени между ЖП линията и ул.“Цоню Тодоров“

Зам. кмета инж. Диан Парушев: Лично се ангажирам да реша проблема с осветлението в района на двете стълбища, които са заключени между ЖП линията и ул.“Цоню Тодоров“

Заместник кмета на Община Провадия инж. Диан Парушев лично се ангажира да реши проблем с осветлението в района на двете стълбища, които са заключени между ЖП линията и ул.“Цоню Тодоров“ в гр. Провадия.

Ангажимента от страна на зам. кмета инж. Диан Парушев е в следствие обсъждане на  капиталови разходи на община Провадия за 2021г. и изложение на проблема от страна на общинския съветник Елина Димитрова.

„Понеже кметът отсъства, но се надявам, тук е г-н Николов, като заместник-кмет, който го замества, не зная дали е запознат, аз ще го запозная с казуса. Също по време на приемане на бюджета имаше една подписка от граждани от ул.“Цоню Тодоров“, „Желез Йорданов“ и съседна друга улица за ремонт на стълбища. Ставаше въпрос за две стълбища, които са заключени между линията и ул.“Цоню Тодоров.“ Като там, освен това, че парапетите са в твърде окаяно състояние, да не говорим за самите стълбища, които са опасни, няма никакво осветление от месеци. Като казвам месеци, тази тема сме я отворили от януари. Най-вероятно става въпрос, може би, от миналата година от септември, или от октомври, където няма грам светлина. Стълбищата се ползват, както от възрастни хора така и от много деца и ученици, които слизат за училище. Знаете, там е сравнително натоварен пътникопотока.

Ако, г-н Николов, изявите желание мога да намеря самата подписка и да ви я предам, за да се запознаете за какво става въпрос. Ако можете вие по някакъв начин да вземете отношение, защото хората там заслужават да им се обърне внимание и когато г-н Илчев каза, че това ще се случи средата на годината, аз се надявах, че средата на годината – юни месец вече ще има предприети мерки. Така като гледам, изобщо няма проявен интерес. Благодаря.“

Вижте и блиц отговора на инж. Диан Николов-зам.-кмет на община Провадия, в който той поема ангажимент незабавно да действа по дългосрочния проблем:

„Ще коментирам само въпроса, свързан с осветлението. Това, което ще кажа, че в рамките на следващата седмица, ще взема сериозно отношение по този въпрос да проверя каква е ситуацията. Ако не се касае за някакъв по-сериозен технически проблем, считам, че в рамките на следващата седмица този въпрос ще бъде решен. Но предвид на това, че доста такива жалби и сигнали има на граждани по отношение на осветление и рязане на клони, и на дървета, и се забавят изпълнението и удовлетворяването на тези желания, искам да кажа, че към момента общината разполага само с един оторизиран ел.техник, който може да се качи да работи на вишка. Само един. Отделно въпросният ел.техник е единственият човек, който може и има право да се качи на вишката и да реже клони. Има втори ел.техник, който няма право да се качва на вишка. Той работи наземно само. Имаше и трети ел.техник, който напусна. Искам да ви кажа, че ситуацията с назначаването и намирането на такъв кадър в община Провадия е изключително трудно. От няколко месеца се работи по този въпрос и до момента няма никакъв резултат…“

 

Подобни новини

Вашият коментар