Инж. Деян Иванов: Община Белослав с кауза за намаляване на пластмасовите отпадъци в морската среда

Инж. Деян Иванов: Община Белослав с кауза за намаляване на пластмасовите отпадъци в морската среда

Участие на инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав в предаването „БЪЛГАРИЯ СУТРИН“, излъчено по телевизия Bulgaria ON AIR, с водещи Мария Костадинова и Мирослав Димитров, на тема, свързана с основните цели по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

Репортажът е създаден във връзка с изпълнението на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

Проектът се изпълнява от Община Белослав в партньорство с “Екоинвест Асетст” АД, Фондация “Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер” и норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия).

#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа

#eeagrants #norwaygrants

#PreciousPlastic #PreciousPlasticBeloslav

#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope

——————————————

www.eeagrants.bg

https://youtu.be/CTJRX_EBoh0

Подобни новини

2 Comments

  1. Юсеин Мусин Бейлюл
    26.08.2021 at 16:17 Отговори

    Идеята е добра, но трябва да се спре изтичането на битово- фекални води Белославското езеро .

  2. Стоян Тодоров
    29.08.2021 at 18:57 Отговори

    Във чужбина има контейнери който отделят пластмаса стъкло метал и др.във България защо няма

Вашият коментар