Изграждат информационен център към античния амфитеатър в Девня

Изграждат информационен център към античния амфитеатър в Девня

Целта е социализация на достъпа до археологически резерват «Античен град Марцианополис»

Обществена поръчка на стойност 325 764,36 лв. без ДДС обяви Община Девня за строеж на информационен център към Античен амфитеатър и паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства около него.

Целта е социализация на достъпа до археологически резерват «Античен град Марцианополис», който е с класификация на археологическа групова недвижима културна ценност и с категория «национално значение», и в частност достъпа до античния амфитеатър, който попада в обхвата на резервата.

Задачата на проекта е мястото да се благоустрои и в него да се изгради масивна етноетажна сграда за обществено обслужване с функционално предназначение за информационен център. Изпълнението на обекта ще се финансира с европейски средства.

Крайният срок за подаване на заявления за участие в публичното състезание е 20 септември.

Подобни новини

Вашият коментар