Безплатно улично осветление? За Варна може, за Провадия НЕ

Безплатно улично осветление? За Варна може, за Провадия НЕ

На 8 септември се проведе обществено обсъждане в зала 119-та по въпроса дали да се поеме дълг от два милиона и половина за да бъде подменено уличното осветление в Провадия. Обсъждането е финализирано до етапа задаване на въпроси на специалисти по енергийно обследване, без да е засегната финансовата част или да са изслушани становища за няколко милионния дълг. А поканата за обсъждането е именно за финансовата част на 10 годишно задължение на общината.

На зададен въпрос от граждани в залата „Подхода на изпълнение на новото улично осветление, чрез замяна на едни крушки с други, избор на съставителите на доклада ли е или така им е поставена задачата от Община Провадия? Дали са обследвани други по – модернизирани начини, като например слънчеви панели захранващи външните осветителни тела?“ отговора на външната фирма изпълнител съставила доклада е:

„Заданието дадено ни от Община Провадия е само за замяна на едни осветителни тела с други осветителни тела.“

На въпрос от зала „Правен ли е анализ за 10 годишен период за осветление със слънчеви панели, комбиниран метод или друг метод освен за замяна на едни осветителни тела с други крушки“, категоричния отговор е

„Не“

На повторен въпрос от залата “Мислено ли е за много актуалните в България слънчеви и фотоволтаични системи за външно осветление, които вече масово настъпват, модернизирани са и се предпочитат от големите потребители на енергия”, същия отговарящ заявява:

„Аз няма втори и трети път да отговарям на този въпрос“.

И продължава:

„АЗ няма да го направя това за тази община за слънчеви панели“, като подметва, че за други общини е правено и мисли, че нямало да бъде рентабилно за тази община.

На настояване от залата да каже на микрофон, за да влезе в протокола на обсъждането, че не е правен анализ за 10 годишен период за осветление по друг метод освен метода със замяна на едни с други осветителни тела, за да бъде сравнена рентабилността на паралелните анализирани методи на изграждането на уличното осветление, за което се искат над 2 милиона лева, представителя на фирмата изготвила доклада отказва с думите

„Аз не съм тук, за да казвам това което Вие искате да кажа“.

След това отношение на представителя на фирмата от задните редове на залата шепнешком се долавяха въпроси от рода на: Защо въобще си тук като почти на нищо важно не отговаряш?

Факт е, че не са обследвани други методи за захранване на уличното осветление.

И такива паралелни анализи липсват. След като липсват, никой не може да каже дали предлагания за финансиране с 2,4 милиона лева е по – рентабилния подход. Това е най – вероятната причина да не се иска да се каже официално.

В по – модернизираните места в България фотоволтаичното улично осветление вече настъпва, като енергийно ефективен и екологичен начин, който изпълнява евро – и световните изисквания на сектор изменение на климата и енергия от възобновяеми източници, а според експерти в близките години, точно заради последните доклади на ООН за климатичните промени, може да стане и задължително.

Например в Община Варна за новоизпълняемия проект за външно изкуствено осветление в район „Младост“ е отпуснато финансиране за внедряване на модерна система за управление на уличното осветление и изграждане на автономна фотоволтаична система.

Точно за проект на Община Варна постъпва и питане от залата в Провадия, да се каже как е финансиран проекта и има ли други начини за изпълнение и алтернативност на поемането на няколко милионен дълг.

За късмет фирмата е същата.

Как е съдействала на Община Варна и защо НЕ може да съдейства по същия начин за Провадия?

За Варненското безвъзмездно финансиране от програми, тази фирма оповестява на собствения си сайт, че е благодарение на нея Варна е получила безвъзмездно финансиране.

Лаконичния отговор на отговарящия от фирмата е:

„Моите отношения с Община Варна не са Ваша работа!“

Е как да отговори, като щеше да лъсне голата истина, че една голяма община като Варна е внедрила фотоволтаична система за уличното си осветление и е кандидатствала по проекти, за да получи безвъзмездно финансиране, а Провадия – НЕ Е.

Следва въпрос на служител на администрацията:

„Как ще сравнява голяма община, като Варна, с Провадия?“

Тук ние ще им отговорим, че въпреки половин милиардния си бюджет община Варна винаги търси начини да получи някакво финансиране, а Провадия даже не е пробвала. Сигурно е въпрос на капацитет. На кадри. И на желание.

А съвсем скоро даже медиите обявиха, че Община Варна започва изпълнение на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“. Общата стойност на проекта е 1,3 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 713 306 лв., а съфинансирането е в размер на 599 500 лв. Предстои подмяна на амортизирани осветители с нови светодиодни LED осветители с високо качество и повишен светлинен добив, добавяне на липсващи осветители, внедряване на модерна система за управление на уличното осветление и изграждане на автономна фотоволтаична система.

Значи Варна може, Провадия не може! 

Варна може да кандидатства за безвъзмездно финансиране, Провадия даже не пробва!

Варна може да внедри модерна система за уличното осветление и изгради автономна фотоволтаична система,

Провадия даже не анализира възможността,

за да я отрече или приеме, обосновавайки се на официални документи!

Всъщност е много лесно да се поеме дълг от  2 432 932,93 лв., с лихва за 10 години.

Въпроса е, че първо трябва да се пробва за безвъзмездно финансиране и ако не стане – тогава да се тегли дълг.

Само, че според експерти – която община не е подала такива проекти тя не е получила финансиране.

Май вече топката е в представителите на провадийци – общинските съветници!!!

Подобни новини

Вашият коментар