Още се търси алтернатива да се превозват ученици до училище в Провадия от село Манастир

Още се търси алтернатива да се превозват ученици до училище в Провадия от село Манастир

Новата учебна година започва след броени дни. 12 ученици от село Манастир всекидневно пътуват до Провадия за училище. Транспортът се плаща от родителите им. Още родителите им търсят алтернативен начин децата им да посещават основното училище в гр. Провадия, без затова да се заплащат транспортни разходи.

Според тях в Провадия училището е по-добро и затова предпочитат децата и внуците им да учат там, вместо съседното селско училище. В самото село Манастир местното училище е било закрито преди няколко години с решение на Общински съвет Провадия. Тогава е имало паралелно предложение да бъде закрито училището в с. Снежина, но снежинското училище е спасено с гласуване „против“ на съвета.

Родителите обясняват, че разходите за транспорт натоварват семейния бюджет и понякога децата пропускат занятия заради финансови проблеми. Въпроса, по настояване на родителите, е бил отнесен от кмета на селото до Областния управител на Варна. Там е образувана преписка и все още се работи по изисканата документация и становище на общината.

Родителите са се обърнали към местен общественик в Провадия, която е потърсила съдействие от всички общински съветници и председателя на Общински съвет Провадия.

Искането е само едно – действително основното образование на тези 12 деца да е безплатно и да бъде потърсен начин, чрез междуинституционален диалог, разходите за транспорт на учениците да бъдат облекчени.

Заместник-кметът по образованието на община Провадия Стефка Христова, пред журналисти коментира че по Закона задължително се осигуряват средства от държавния бюджет до най-близката детска градина или училище, ако в съответното населено място няма такива. Тя сочи, че в случая най-близкото училище е това е село Житница. Т.е. поемат се разходите до Житница, но не и до Провадия. А децата са вече в 4, 5 или 6 клас и ваденето им от средата и класовете с които са свикнали, се струва недобра идея на родителите.

Броени дни преди 15 септември, решение за 12-те деца от Манастир, все още няма.

В името на тази кауза в селото е стартирана местна фейсбук група „Бъдеще за с.Манастир (обл.Варна)“. „С училищните автобуси спокойно могат да извозят и децата, които учат в гр. Провадия. Само трябва малко разбиране от страна на Общината.“ – коментират в нея.

 

Подобни новини

Вашият коментар